Skip to main content
sharethis

การบินไทยชี้แจงเหตุบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ถึงไทยล่าช้าจนถูกยืนพื้นให้เป็นบัตรเสีย ระบุ บัตราถึงตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 20.50 น. ประสานงานให้กระทรวงการต่างประเทศมารับในวันเดียวกัน แต่มารับจริงวันที่ 24 มี.ค. เวลา 19.30 น. ด้าน กต. อธิบายเหตุการณ์แต่ไม่ได้บอกว่าไปรับบัตรกี่โมง สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ระบุ ส่งบัตรตั้งแต่ปิดลงคะแนน

25 มี.ค. 2562 สืบเนื่องกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มาถึงช้ากว่าเวลาปิดรับลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ (24 มี.ค. 2562) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนพื้นให้เป็นบัตรเสียไว้ก่อนนั้น

ล่าสุด วันนี้ เฟสบุ๊คเพจ Thai Airways อัพโหลดวิดีโอแถลงต่อกรณีดังกล่าว สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การบินไทยได้ทำการขนส่งถุงพัสดุบรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศนิวซีแลนด์ทันกำหนดเวลา เมื่อ 18 มี.ค. ถุงพัสดุบรรจุบัตรเลือกตั้งได้ออกจากเวลลิงตันมายังโอ๊คแลนด์ โดยสายการบิน Air New Zealand เที่ยวบิน NZ 448 เมื่อถึงแล้ว บัตรเลือกตั้งอยู่ที่คลังสินค้าในสายการบินดังกล่าวตั้งแต่ 18-21 มี.ค. ก่อนจะจัดส่งออกมา

ในวันที่ 22 มี.ค. โดยการบินไทยได้รับถุงพัสดุดังกล่าวจากสายการบิน Air New Zealand จากนั้นดำเนินการขนส่งมาทางคาร์โก้ในเที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 23 มี.ค. 2562 จากเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกันเมื่อ 20.50 น. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าการบินไทยได้โทรศัพท์แจ้งผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศในเวลา 17.00 น. ว่าให้มารับถุงพัสดุได้ในวันที่ 23 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 22.00 น. - 22.30 น. กระทรวงต่างประเทศมารับถุงพัสดุดังกล่าวจากคลังสินค้าการบินไทยเมื่อ 24 มี.ค. ในเวลา 19.30 น. ทั้งนี้ การบินไทยยืนยันว่าไม่ได้มีหน้าที่จัดส่งบัตรให้กับ กกต.

ข้อความจากเพจยังระบุว่า การบินไทยได้ทำการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ จะไม่นำบัตรเลือกตั้งไปส่งยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่จะมีผู้ประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศมารับที่คลังสินค้าการบินไทย

กต. อธิบายเหตุการณ์ สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ระบุ ส่งบัตรตั้งแต่ปิดลงคะแนน

วันนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทย แถลงลงเว็บไซต์ในกรณีเช่นว่า ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ส่งบัตรเลือกตั้งจำนวน 1,552 ใบทางถุงเมล์การทูตพิเศษผ่านสายการบิน Air New Zealand เพื่อจัดส่งไปยับนครโอ๊คแลนด์ในวันเดียวกัน ต่อมาเมื่อสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบการจัดส่งถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวล่าช้า จึงได้ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยในทันที ซึ่ง Ground Handling Agent ของบริษัทการบินไทยแจ้งว่าได้รับถุงเมล์การทูตพิเศษจากสายการบิน Air New Zealand เมื่อ 22 มี.ค. 2562 ซึ่งไม่ทันเวลาที่จะนำขึ้นเครื่องของการบินไทยในวันเดียวกัน จึงได้จัดส่งถุงเมล์ดังกล่าวไปประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 23 มี.ค. 2562 ทันที ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในเวลา 20.50 น. โดยต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะนำออกมาได้

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศทราบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษได้มาถึงประเทศไทยแล้ว จึงได้ไปรับถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวจากคลังสินค้าบริษัท การบินไทย ในวันที่ 24 มี.ค. 2562 และกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบถุงเมล์การทูตพิเศษให้กับ กกต. ในวันที่ 25 มี.ค. 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

ในวันเดียวกัน ข่าวสดรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ออกประกาศกรณีซองบัตรเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในนิวซีแลนด์ ถึงประเทศไทยช้ากว่ากำหนด โดยแสดงความเสียใจที่เสียงผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจไม่สะท้อนออกมาในการเลือกตั้งนี้ ทางสถานทูตได้ส่งบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตันเมื่อ 18 มี.ค. 2562 โดยการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีกำหนดถึงไทยในวันที่ 19 มี.ค. 2562 ทั้งนี้ กระบวนการจัดส่งอยู่เหนือการควบคุมของสถานทูต

กกต. ระบุ ได้รับบัตรจากนิวซีแลนด์แล้ว จะพิจารณาต่อไป

วันนี้เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวระหว่างแถลงข่าวที่สำนักงาน กกต. ในกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ว่าการส่งบัตรจากนิวซีแลนด์ไม่ล่าช้า โดยส่งบัตรหลังการปิดลงคะแนน จากการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งพบว่าส่งถึงไทยในเวลา 22.00 น. ของ 23 มี.ค. โดยถุงเมล์ดังกล่าวจะถูกส่งให้ กกต. ในวันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.) จากนั้นจะเสนอให้ กกต. พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ที่มา: มติชน)

มาตรา 114 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่ได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย

(ที่มา:ratchakitcha.soc.go.th)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net