Skip to main content
sharethis

'ปริญญา' อาจารย์นิติฯ มธ. แนะให้ กกต.ประกาศรับรอง สว.67 ทั้ง 200 คนก่อน ค่อยเพิกถอนทีหลัง ถ้ามีหลักฐานเพียงพอ เพื่อให้ สว.ชุดแต่งตั้งโดย คสช.หมดอำนาจ หรือถ้าจะเลื่อนต้องมีกรอบระยะเวลาชัดเจน ไม่ใช่เลื่อนไปเรื่อยๆ แล้วไม่ทำอะไร

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ปัญหาการฮั้ว สว. กกต. จะสอยอย่างไร? [คลิป]

เมื่อ 28 มิ.ย. 2567 ปริญญา เทวนฤมิตรกุล อาจารย์นิติศาสตร์ มธ.  กล่าวในเสวนา “เลือกส.ว.จะได้ประกาศผลหรือไม่ ปัญหาการฮั้วกกต.จะสอยอย่างไร?” เบื้องต้น เขาได้หยิบยกปัญหาระบบการเลือก สว. ว่าเป็นระบบทื่ซับซ้อน และทำให้คนที่ได้เปรียบคือ 1. ต้องมีพวกช่วยเหลือ 2. ต้องมีดวงในการจับฉลาก และ 3. ถ้ามีอิทธิพลกับผู้มีอำนาจหน้าที่ตอนรับสมัคร ก็ได้เปรียบ เพราะกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่มเลือกลงได้หลายกลุ่ม แต่ระบบนี้ค่อนข้างหลวมมาก จนทำให้จริงๆ แล้ว ไม่ได้ประกอบอาชีพนี้ แต่มาสมัครได้ ถ้ามีคนรับรอง 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

แนะ กกต.ประกาศรับรอง สว. 67 ทั้ง 200 คน ค่อยเพิกถอนทีหลัง หยุดมรดก คสช.

ปริญญา ระบุว่า ปัญหาต่อมาคือ กกต.จะประกาศรับรอง สว.เมื่อไร เพราะว่าถ้าไม่ประกาศรับรอง สว.67 จะทำให้ สว.ยุค คสช. จะอยู่ในตำแหน่งต่อ ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 109 วรรค 3 

ปริญญา ชี้ว่า ปัญหาต่อมา ระยะเวลาการประกาศรับรอง สว.67 ไม่มีการกำกับว่า กกต.ต้องประกาศรับรองภายในระยะเวลาเท่าไร เพราะตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. มาตรา 42 กำหนดว่า เมื่อได้รับรายงานแล้วว่าใครจะได้เป็นว่าที่ สว. จำนวน 200 คน และสำรอง 100 คน กกต.สามารถประกาศรับรองโดยใช้เวลา "ไม่น้อยกว่า 5 วัน" คำว่าไม่น้อยกว่า 5 วันนั้น อาจหมายความว่ากี่วันก็ได้หลังจาก 5 วันแล้ว ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ 2550 ที่ระบุว่า กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. ภายใน 30 วัน

ปริญญา ระบุว่า แนะนำให้ประกาศไปก่อน และเพิกถอนสิทธิหลัง โดย พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. มาตรา 62 ระบุว่าถ้ามีหลักฐานว่า ผู้สมัคร สว.ท่านใดกระทำการทุจริต หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ทำให้การเลือก สว.ไม่ได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม กกต.สามารถร้องต่อศาลฎีกา ให้เพิกถอนสิทธิผู้สมัครดังกล่าวได้ และให้ตัวสำรองขึ้นมาแทน

ปริญญา ระบุต่อว่า ถ้า กกต.อ้างว่า การเลือก สว.ยังไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม และขอว่ายังไม่ประกาศรับรอง สว.ปี 2567 ซึ่งถ้า กกต.จะขยับกรอบเวลาออกไป ต้องก็ต้องระบุเวลาให้ชัดเจนว่าจะเลื่อนไปถึงวันไหน และต้องจัดการจริงๆ ต้องมีการเพิกถอนสิทธิ สว.จริง จะอ้างว่าขอดูและขอเลื่อนไปเรื่อยๆ ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นการต่ออายุ สว.ชุด คสช. ไปเรื่อยๆ

อาจารย์นิติศาสตร์ ระบุว่า ถ้าสมมติพบการกระทำทุจริตตั้งแต่การเลือก สว.ระดับอำเภอ และจะจัดการอย่างไร เพราะว่าโดยหลักการแล้ว มันไม่สามารถย้อนไปจัดการในระดับอำเภอได้ จัดการได้เฉพาะวันเลือก สว.ระดับประเทศ คือคนไหนที่ทำให้คนนี้ได้คะแนน และมีหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายจริง เขาแนะนำว่าก็ต้องหักคะแนน สว.คนนั้นทั้งสายเลย

อาจารย์นิติศาสตร์ กล่าวว่า ปัญหาต่อมาคือ ต้องมี สว.ชุดใหม่กี่คนถึงจะประกาศรับรองได้ เพราะในรัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุว่าถ้ามี สว.ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามี สว.ชุดใหม่ได้แล้ว หรือถ้าไม่ถึงก็ยังมี สว.ชุดใหม่ไม่ได้ ซึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ล่าสุดไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าจะมี สว.ชุดใหม่ จำเป็นต้องมี สว.ครบ 200 คนหรือไม่ อันนี้เป็นปัญหาเรื่องการตีความว่า สรุปแล้วต้องมี สว.จำนวนเท่าไรถึงจะประกาศได้

(ซ้าย) ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (ที่มา: iLaw TH)

ดังนั้น ปริญญา เสนอว่า ให้ กกต.ประกาศให้ สว.ครบ 200 คนก่อน และค่อยไปเพิกถอนสิทธิทีหลังโดยช่วงก่อนประกาศทำให้เที่ยงธรรมที่สุด ตามที่มีหลักฐานดำเนินการ และถ้าต้องขยับออกไปเกินกว่า 5 วัน ต้องมีกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ไม่ใช่เลื่อนไปเรื่อยๆ 

ปริญญา ระบุว่า ประชาชนอาจรู้สึกว่า สว. 200 คน ยังไม่เป็นที่เราคาดหวัง เพราะว่ายังมีเหมือนเครือข่ายจัดตั้ง หรือบ้านใหญ่เข้ามา แต่อยากให้เปรียบเทียบกับ คสช. ตอนนี้ สว.ชุดใหม่ไม่มีใคร หรือคนใดครอบงำได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดอีกต่อไปแล้ว เครือข่ายบ้านใหญ่คงยังได้ไม่ถึงครึ่ง "ซึ่งจะเกิดการรับฟังเสียงของประชาชนจากนอกสภาฯ มากขึ้น เพราะว่าเสียงไม่ถึงครึ่ง ต้องฟังเสียงนอกสภาฯ ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น ซึ่งดีกว่าให้ สว.ยุค คสช.อยู่ต่อไปเรื่อยๆ" 

อาจารย์นิติศาสตร์ ระบุทิ้งท้ายว่า ประชาชนควรได้รับการมีส่วนร่วมกับการตรวจสอบการเลือก สว. โดยกล้องวงจรปิดต้องเป็น "ข้อมูลสาธารณะ" ที่ประชาชนเข้าถึงได้ รวมถึงคะแนนทั้งหมด กกต.ทำเองอาจจะดูได้ไม่ทั่ว ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมตรวจสอบด้วย และถ้าพบหลักฐานค่อยมาสอยทีหลังได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขข้อคลางแคลนใจต่อประชาชนได้

"ไม่ว่า 200 ท่านจะมีที่มาอย่างไร มีเครือข่ายผลประโยชน์มีหรือไม่ อย่างไร ถ้าท่านเอาผลประโยชน์เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นที่ตั้ง ปวงชนชาวไทยนั้นใหญ่กว่าคนที่สนับสนุนท่านเข้ามา และผมเชื่อว่าเรามีความหวังที่จะมี สว.ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย อย่างน้อยดีกว่าชุดปัจจุบัน" ปริญญา กล่าว 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net