Skip to main content
sharethis

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกแถลงการณ์ "ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ" ชี้เป็นปัญหาข้ามพรมแดน ไทยเป็นประธานอาเซียนควรมีบทบาทผลักดันหาทางออก - ใช้มาตรการปลอดภาษี/ลดหย่อนภาษี อุปกรณ์รักษาสุขภาพ/ดับไฟป่า สถานพยาบาลเปิด 24 ชม. รับประชาชนที่เจ็บป่วย และประกาศให้เขตภาคเหนือเป็นเขตภัยพิบัติทางอากาศ และใช้มาตรการพิเศษมาเยียวยาโดยด่วน

31 มี.ค. 2562 ในเพจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง "ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ" ลงนามโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน โดยไม่มีมาตรการแก้ไขหรือเยียวยาจากภาครัฐ ทั้งประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ ดังนี้

1. ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือครั้งนี้เหตุปรากฏจากแหล่งมลพิษจากกิจกรรมภายในประเทศและข้ามแดนจากประเทศรอบข้าง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ และมีการใช้พื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อประชุมอาเซียน ประเทศไทยจึงควรมีบทบาทในการผลักดันประเด็นหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน

2. สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย N95 เครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า ต้องปลอดภาษี รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่บริจาคอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

3. สถานพยาบาลรัฐต้องเป็นคลินิกพิเศษ บริการ 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เข้าใช้บริการตรวจและรักษาฟรี

4. ประกาศให้เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเขตภัยพิบัติทางอากาศที่ต้องมีมาตรการพิเศษมาดำเนินการและเยียวยาโดยเร่งด่วน

แถลงการณ์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาและเยียวยาเรื่องหมอกควันในภาคเหนือตอนบนโดยเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้ รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของรัฐเข้าร่วมแก้ปัญหาโดยฉับพลัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net