Skip to main content
sharethis

นำมันกัญชาสูตรของ ‘เดชา ศิรภัทร’ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว แต่ขาดวัตถุดิบกัญชาจากหน่วยงานรัฐ ขณะมีผู้ป่วยนับแสนรายรอใช้ยา หลัง ป.ป.ส. เตรียมทำลายกัญชาของกลาง 16 ตันจาก 18 ตัน เหตุพบยาฆ่าแมลง-แคดเมียมเกินมาตรฐาน ไบโอไทยชี้ ป.ป.ส.ควรมอบของกลางให้หมอพื้นนำไปผลิต โดยตรวจค่าสารตกค้างก่อนเพื่อความปลอดภัย

 

 

13 มิ.ย. 2562 เฟสบุ๊คเพจ BIOTHAI รายงานว่า วานนี้ คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมและการใช้ยาแผนไทย ที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสม ได้ให้การรับรองตำรับน้ำมันกัญชาที่ปรุงและสกัดโดยใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของ เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญแล้ว แต่ขั้นตอนการรับรองจะมีผลเป็นทางการก็ต่อเมื่อผ่านคณะกรรมการอีก 2 ชุดคือ

1) คณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และ
2) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุข

โดยในรายงานการแถลงของกรมการแพทย์แผนไทยฯ มิได้บอกกำหนดเวลาว่าการพิจารณาของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะจะใช้เวลานานเท่าใด

ขณะนี้เดชา ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว ผ่านการอบรมเป็นหมอพื้นบ้านที่สามารถใช้กัญชารักษาโรคแล้ว ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานราชการอีกหลายขั้นกว่าหมอพื้นบ้านคนหนึ่้งที่จะแจกจ่ายยากัญชาแก่ประชาชนจะสามารถทำได้ตามประสงค์

ที่สำคัญคือเดชาจะยังไม่สามารถผลิตและแจกจ่ายน้ำมันเดชาได้ จนกว่าจะได้รับวัตถุดิบกัญชาจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การปลูกกัญชาสามารถดำเนินการได้โดยวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรนั้นต้องปลูกโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น หรือในขณะที่ไม่สามารถได้วัตถุดิบจากการปลูกก็ต้องได้รับการอนุเคราะห์วัตถุดิบกัญชาจาก ปปส.เท่านั้น ขณะที่มีผู้ป่วยนับหมื่นนับแสนรายที่รอรับยากัญชาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะผู้ที่ทนทุกข์จากโรคร้าย

 

ป.ป.ส. เตรียมทำลายกัญชาของกลาง 16 ตันจาก 18 ตัน หลังพบยาฆ่าแมลง-แคดเมียมเกินมาตราฐาน

ก่อนหน้านี้วันที่ 6 มิ.ย. ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า นิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. แถลงว่า เบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ส่งตรวจวิเคราะห์กัญชาของกลางที่ได้จากการขอนิรโทษกรรมเพื่อหาสารปนเปื้อนชนิดโลหะหนักและยาฆ่าแมลงที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนกว่า 18 ตัน พบว่ามี 7 กิโลกรัม ไม่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก เตรียมนำไปใช้ทางการแพทย์ได้ ส่วนกัญชา 2 ตัน ไม่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง แต่ตรวจพบแคดเมียม มีค่าเกินมาตรฐาน โดยเตรียมนำไปใช้วิจัยและพัฒนาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและสถานศึกษา รวม 10 แห่ง และ กัญชาอีก 16 ตัน ตรวจพบยาฆ่าแมลง และพบแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน จะทำลายทิ้งต่อไป

 

ไบโอไทยชี้ ป.ป.ส.ควรมอบของกลางให้หมอพื้นนำไปผลิต ตรวจค่าสารตกค้างก่อนเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่เฟสบุ๊คเพจ BIOTHAI ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้ไม่มีวัตถุดิบกัญชาสำหรับหมอพื้นบ้านผลิตยาแจกจ่ายแก่ประชาชนเนื่องจากกัญชาของกลางส่วนใหญ่จะถูกเผาทำลาย และส่วนที่จะใช้ประโยชน์ได้ป.ป.ส.จะส่งมอบให้โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา 10 แห่ง นำไปวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์

น่าสังเกตว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับหลับหูหลับตาเปิดให้ขายแก่ประชาชนโดยไม่เรียกคืนหรือเผาทำลาย ทั้งๆ ที่พบการตกค้างเกินมาตรฐานถึงครึ่งหนึ่งของผักผลไม้ในตลาดทั้งหมด แต่วัตถุดิบกัญชาแทนที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนกลับนำไปเผาทำลาย

วัตถุดิบกัญชาหากนำมาใช้จะต้องผ่านกระบวนการสกัด และส่วนผสมต่างๆ เช่น น้ำมันเดชา มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชาเพียง 3% เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการบริโภคโดยคิดคำนวณเป็นวัตถุดิบกัญชาแล้ว พบว่ามีปริมาณเล็กน้อยมากหากเปรียบเทียบกับผักผลไม้ที่ต้องรับประทานมากถึง 400 กรัม/วัน ทุกๆวัน

ไบโอไทยสนับสนุนให้เกษตรกรและหมอยาปลูกกัญชาได้เอง โดยควรปลูกในระบบออร์แกนิค ใช้ดินและแสงแดดธรรมชาติ แต่ในระหว่างที่ไม่มีวัตถุดิบ ปปส.ควรมอบวัตถุดิบของกลางดังกล่าวให้แก่หมอพื้นบ้านเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยเพื่อความปลอดภัย อาจวัดปริมาณของสารตกค้างที่ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (end product) แล้วดูว่ายังมีสารตกค้างเกินมาตรฐานหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ แทนที่จะเผาทำลายไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

 

กรมการแพทย์เร่งอมรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ เตรียมร่วมมือวิจัยกัญชากับมหาวิทยาลัย

มติชนออนไลน์รายงานว่า นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจที่แต่ละคณะรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับภารกิจนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมครู ก และบุคลากร ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จำนวน 2,937 คน ทั่วทุกเขตสุขภาพ จะดำเนินการอบรมต่ออีก 2 รุ่น ในปีนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีแผนการศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่ายชัดเจน รวมถึงคณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา ได้มีการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วกับสภาการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net