เตรียมจัดงาน 'มหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น' 21-22 ส.ค. 2562 นี้

สปสช. ร่วมผนึกกำลัง มท. สธ. จัดงาน “มหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ” เริ่ม 21-22 ส.ค. 2562 นี้ ชูผลสำเร็จ 12 ปี กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นทั่วประเทศ รุกงานส่งเสริมป้องกันโรค เพิ่มการเข้าถึงบริการด้วยพลังท้องถิ่น พร้อมมอบรางวัล “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น”

18 ส.ค. 2562 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 21-22 ส.ค. 2562 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน “มหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 12 ปี กปท. เดินหน้า พลังท้องถิ่นไทย รอบรู้ สร้างสุขภาพ อย่างยั่งยืน” ที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” หรือที่รู้จักในชื่อ “กองทุนสุขภาพตำบล” ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในมาตรา 47 มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมมีบทบาทส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเปิดให้ประชาชนและองค์กรภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบสุขภาพ สร้างความเป็นเจ้าของและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สปสช. ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และเชื่อมโยงสอดรับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ 

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ปัจจุบันกองทุนสุขภาพตำบลมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลเข้าร่วม 7,738 แห่ง และกองทุนระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง มี อบต.และเทศบาลเข้าร่วม 5,792 แห่ง โดยหลายพื้นที่สามารถจัดบริการสาธารณสุขจนบรรลุผลสำเร็จในระดับหนึ่ง และผลของการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้เกิดการสร้าง “อัตลักษณ์กองทุนตำบล” กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นต้นแบบแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการกองทุนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้จัดโครงการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น: รอบรู้จัดการระบบสุขภาพโดยชุมชน พ.ศ. 2562” เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกผลงานเด่นจาก 12 เขตสุขภาพ เขตละ 2 รางวัล รวม 24 รางวัล

ทั้งนี้ตัวแทน อปท.จากกองทุนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับมอบ “รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น” จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์การดำเนินงานกองทุนเละเป็นต้นแบบการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการรูปแบบดำเนินงานกองทุน แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านเด็กปฐมวัย ด้านระบบการดูแลผู้สูงอายุ ด้านโรคติดต่อเรื้อรัง (NCD) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น รวมทั้งมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ บทบาท อปท.กับนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในพื้นที่, 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน, ทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในทศวรรษหน้า เป็นต้น ที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท