Skip to main content
sharethis


ที่มาภาพประกอบ: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

14 ก.ย. 2562 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ได้แจ้งข่าวต่อสมาชิกสหภาพแรงงานว่า สหภาพแรงงานฯ ได้ ทำหนังสือถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เรื่องการจ่ายเงินขณะมาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดตามประเพณี โดย ขสมก. จะต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามให้หัวหน้างานข่มขู่ ทั้งนี้หากพบว่าไม่มีการจ่าย 2 แรงตามกฎหมายกำหนด ให้แจ้งมาที่สหภาพแรงงานฯ และสหภาพแรงงานฯ จะทำหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน 

สหภาพแรงงานฯ เสนอ 12 แนวทางแก้ไขปัญหา ขสมก.

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ประมาณ 40 คน นำโดยนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธาน สร.ขสมก. เดินทางยื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาภายในองค์กร โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธาน สร.ขสมก. เปิดเผยว่า แนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กร ทาง สร.ขสมก.ได้ยื่นข้อเสนอ 8 ประการ คือ 1. ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป ทำให้การบริการงานล่าช้า เพราะทุกเรื่องจะต้องนำเสนอบอร์ดให้ความเห็นชอบ หากไม่รีบดำเนินการจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย 2.ให้มีบัญชาสั่งการกำชับให้ ขสมก.ตรวจสอบวิธีการซื้อ หรือเช่าซื้อ เพื่อให้เป็นสมบัติของ ขสมก. สามารถที่จะใช้พื้นที่เป็นเชิงธุรกิจ และหารายได้เพิ่ม ซึ่งปัจจุบันทำการเช่าอู่เอกชน หรืออู่ของรัฐในราคาที่สูง เช่น เขตการเดินรถที่ 7 มีการเช่าอู่จอดรถหลายอู่ และมีราคาสูงเกินจริง 

3. ให้ ขสมก.บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงการใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถที่จะนำโครงสร้างมาบังคับใช้ได้ เนื่องด้วยทาง สคร. และ สศช.ยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถมาใช้บังคับกับพนักงานได้ 4. ขอให้เร่งรัดติตดามข้อเท็จจริงจากกรณีที่ ขสมก.บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร (อีทิคเก็ต) และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง จำนวน 2,600 คัน ทำให้เอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหาย หาก ขสมก.ต้องรับผิดตามฟ้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย สภาพแรงงานฯ จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 5.ขอให้มีการสั่งการถึงกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ ขสมก.เดินรถในเส้นทาง 137 เส้นทาง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริการประชาชน ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่สนองตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ให้ ขสมก.ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญา ให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมายของ ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป 7. ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถตู้ผิดกฎหมาย หรือรถเลื่อนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้ ขบ.ออกตรวจจับเอาจริงเอาจังต่อรถตู้ หรือรถหมวดต่างๆ ที่กระทำผิดกฎหมาย และ 8. ให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน ซึ่งสภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ตามแผนฟื้นฟูขององค์การ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net