Skip to main content
sharethis

18 ก.ย. 2562 ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 152  ของรัฐธรรมนูญ ช่วงก่อนเริ่มอำภิปราย วีระกร คำประกอบ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ได้ขอปรึกษาหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฏร โดยอ้างถึงคำสั่งไม่รับคำร้องกรณีการกวายสัตย์ปฎิญาณไม่ครบไว้พิจารณา โดยระบุว่า เรื่องนี้ถือว่าสิ้นสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีมิตไม่รับคำร้องไว้พิจารณา

วีระกร ได้อ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในที่ประชุมอีกครั้ง โดยเน้นเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาไม่รับคำร้องที่ระบุว่า

“ประกอบกับเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต หลังจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าว คําถวายสัตย์ปฏิญาณจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดํารัส เพื่อให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้น้อมนําไปเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และต่อมาเมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 เวลา 9.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับพระราชดํารัสในโอกาส เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง ทรงลงพระปรมาภิไธยโดยเข้ารับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอํานาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด”

จากนี้ ชวน หลักภัย ได้ถามว่า สรุปคือ กำกลังอธิบายว่า ญัตติการอภิปรายทั่วไปนี้ไม่ชอบใช่หรือไม่ พร้อมวินิจฉัยทันทีว่า ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องที่ผู้นำฝ่ายค้านพร้อมคณะ 205 คน เป็นผู้เสนอตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องกรณีการถวายสัตย์ ไว้พิจารณา แต่สภาฯ ได้พิจาณราเรื่องนี้โดยหารือกับฝ่ายกฎหมายว่าญัตตินี้จะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ สุดท้ายได้มติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

“คำวินัยฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันทุกองค์กร ก็ต่อเมื่อเป็นคำวินิจฉัย กรณีที่ท่านวีระกรได้กล่าวมานั้นเป็นเพียงคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญว่า ไม่รับคำร้อง และให้ความเห็นประกอบ ซึ่งไม่ถือเป็นคำวินิจฉัย สภาฯ จึงเห็นว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการต่อไป ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 152 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับมาตรานี้ ที่ระบุว่าสมาชิกมีสิทธิทำอะไรได้บ้าง

ประเด็นเรื่องการกำหนดให้มีการพิจารณาญัตตินี้ เป็นเรื่องที่จบในความเห็นของสภา ปัญหาต่อไปคือ เมื่อเราเสนอญัตติแล้ ทุกฝ่ายจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับ ปัญหายุ่งยากก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะข้อบังคับเขียนไว่ชัดเจนว่า ผู้เสนอญัตติมีสิทธิที่จะสอบถามข้อเท็จจริง และเสนอแนะ แนะนำ ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมเรียนเพื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้สภาเราไม่มีข้อขัดแย้ง เพราะยังไงสภาก็อนุญาตให้บรรจุ และพิจารณาญัตตินี้” ชวน กล่าว

จากนั้น ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ขอประท้วงโดยระบุว่า ขอประท้วงคำชี้แจงของประธาน เพราะเห็นว่า ขนาดศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีอำนาจตรวจสอบเรื่องนี้ แล้วเหตุใดรัฐสภาจึงมีอำนาจ

ชวน ระบุว่า ไม่ทราบประท้วงได้

จากนั้นวีระกร หารือกับประธานว่า หากปล่อยให้มีการพิจารณาจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำว่ารับผิดชอบในการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ขึ้นอยู่กับประธาน

ชวน ระบุว่า “ประธานต้องรับผิดชอบ ถ้าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ต้องรับผิดชอบ แต่ว่าการพิจารณาเรื่องนี้ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว และได้นำ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีการพิจาณราของศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาว่า คำสั่ง กับคำวินิจฉัยต่างกันอย่างไร สิ่งที่ท่านวีระกรยกมาเห็นเป็นความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นข้อเตือนใจว่า สมาชิกของเราจะอภิปรายเรื่องนี้ก็ขอให้อยู่นกรอบที่เหมาะสม ไม่ก้าวล่วงไปสู่สถาบันฯ แต่อย่างไรก็ไม่ได้เป็นคำวินิจฉัย เป็นเพียงคำสั่ง ซึ่งกรณีนี้ศาลมีคำสั่งไม่รับ...ฉะนั้นพวกเราควรทำให้เป็นเรื่องปกติของการทำงานของสภาฯ”

จากนั้น วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคประชารัฐ ได้หารือกับประธานว่า ให้ควบคุมเวลาการอภิปราย เนื่องจากได้พูดคุยกับฝ่ายค้ายแล้วทราบว่าจะมีการดำเนินการให้เสร็จภายใน 16.00 น. อย่างไรก็ตามมีเสียงทักท้วงจากฝ่ายค้านว่า ไม่เคยพูดว่า 16.00 น. ชวน จึงกล่าวว่า เรื่องเวลาเท่าที่ตนได้รับทราบมา ฝ่ายค้านบอกเพียงแค่ว่า เวลาที่มีให้อยู่นี้ ไม่เพียงพอ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net