กกต. ยืนยันไม่มีธง-ใบสั่ง กรณี 'ธนาธร' ให้เงินกู้อนาคตใหม่

กกต. ยืนยันไม่มีธง-ใบสั่ง จัดการ 'ธนาธร' การพิจารณาเงินกู้อนาคตใหม่ ทำตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ไม่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ความเห็นเลขาฯ กกต.แค่ทำตามขั้นตอนในระเบียบสืบสวน - สื่อโพสต์ทูเดย์อ้างแหล่งข่าวระดับสูง กกต. ระบุเอกสารหลุดมีความจริงแค่ครึ่งเดียว หลุดออกไปได้อย่างไรต้องมีการสอบสวน

10 ธ.ค. 2562 สำนักข่าวไทย รายงานว่าสำนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสาร วันนี้ (10 ธ.ค.) ชี้แจงกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่  เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสานักงาน กกต. ชี้นำในสำนวนไว้แล้วว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กระทำความความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม

กกต. ชี้แจงว่าการแถลงข่าวคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด ที่เลขาธิการ กกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวน เพื่อเสนอความเห็นต่อ กกต. ซึ่งกรณีนี้เลขาธิการ กกต.ได้มีความเห็น เมื่อวันที่ 20 ก.ย. โดยการเสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ ไม่ใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวนปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 ก.ย. เลขาธิการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบต่อไป ประกอบกับในการตอบคำถามผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ต.ค. และวันที่ 23 ต.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ก็ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและไม่ได้มีการเร่งรัดแต่อย่างใด และคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอคณะอนุกรรมการฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ เพื่อจัดทาความเห็นเสนอต่อ กกต.

และหลังจากที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กกต. แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. ให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้งเคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วน และขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน  กกต.ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ย. ให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธ.ค. หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่ กกต.ร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่

“การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี  ซึ่ง กกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมือง” กกต.ระบุ 

โฆษกอนาคตใหม่แถลงข่าวปมเอกสารต้องสงสัยหลุดคดีเงินกู้ ธงชัดตัดสิทธิแกนนำพรรค 5 ปี

สื่อโพสต์ทูเดย์อ้างแหล่งข่าวระดับสูง กกต. ระบุเอกสารหลุดมีความจริงแค่ครึ่งเดียว

วันเดียวกันนี้ (10 ธ.ค.) เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ รายงานว่าแหล่งข่าวระดับสูงจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าตามที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่อ้างว่ามีเอกสารหลุดจาก กกต. ว่าเป็นใบสั่งจากผู้มีอำนาจ ให้ กกต. ดำเนินการเอาผิดพรรคอนาคตใหม่นั้น ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เป็นเอกสารจริงที่หลุดจากสำนักงาน กกต. จริง

อย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าว เป็นเพียงการสรุปคำวินิจฉัยของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ที่สำนักงาน กกต. ประมวลความเห็นเพื่อนำเสนอสู่ขั้นตอนการพิจารณาของ กกต. จึงไม่ใช่เอกสารจากผู้มีอำนาจเหนือ กกต. เพื่อกำหนดให้ กกต. ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากเป็นเอกสารตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนโดยปกติ ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะพิจารณาในวันที่ 11 ธ.ค. นี้ ซึ่ง กกต. อาจพิจารณาลงมติหรือให้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องยึดตามความเห็นที่สำนักงาน กกต. นำเสนอมาทั้งหมด

แหล่งข่าวระดับสูงยังเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวนั้น ทางสำนักงาน กกต. ได้ทำสรุปไว้เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเพียงขั้นตอนระหว่างการดำเนินการ ไม่ใช่คำวินิจฉัยของ กกต. เอง คือมีคำให้สัมภาษณ์ของประธาน กกต. ในเดือน ต.ค. ในระหว่างการตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมเขต 1 จังหวัดนครปฐม ซึ่งประธาน กกต. ได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนว่า ขั้นตอนการตรวจสอบเงินให้กู้ยืมพรรคอนาคตใหม่นั้น ยังอยู่ในขั้นของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ดังที่ปรากฏในสื่อมวลชนหลายฉบับ

"การที่เอกสารดังกล่าว หลุดออกไป ในขณะที่การดำเนินการวินิจฉัยของ กกต. ยังไม่เสร็จสิ้น เป็นสิ่งที่ กกต. จะต้องสอบสวนภายในว่าเอกสารดังกล่าวหลุดรั่วออกไปได้อย่างไร ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกที่นำเอกสารที่เป็นชั้นความลับของราชการ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะก็มีความผิด ที่ทางสำนักงาน กกต.อาจจะพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป" แหล่งข่าวระบุ

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่พรรคอนาคตใหม่นำเอกสารดังกล่าวออกมาเผยแพร่ อาจเป็นเพราะเห็นว่า คำสรุปการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นดังกล่าวได้มีความเห็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากมีการเสนอความเห็นว่าให้ดำเนินการเอาผิดเฉพาะคดีอาญา โดยไม่ได้เสนอให้พิจารณายุบพรรค จึงอาจหวังว่าเมื่อนำมากล่าวอ้าง เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว กกต. จะไม่สามารถ วินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ทั้งๆ ที่ตามกระบวนการพิจารณาของ กกต. ยังมีอำนาจที่จะตรวจสอบวินิจฉัยหลักฐานข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้อีก หรือมีความเห็นต่างจากอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก็เคยปรากฎมาแล้วหลายกรณี โดย กกต. จะมีการพิจารณากรณีดังกล่าวในวันนี้

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์