Skip to main content
sharethis


ที่มาภาพ: Oxfam

22 ม.ค. 2563 ช่วงก่อนการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก เวิลด์ อีคอโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum - WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-24 ม.ค. 2563 นี้ องค์กรการกุศลระดับโลกอย่าง 'อ็อกแฟม' (Oxfam) ได้เปิดเผยรายงาน 'Time to Care' ระบุว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (2553-2562) จำนวนมหาเศรษฐีพันล้านของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 

ทั้งนี้มหาเศรษฐีพันล้านกลุ่มดังกล่าวซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2,153 คน มีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าทรัพย์สินของประชากรร้อยละ 60 ของทั้งโลกรวมกัน หรือประมาณ 4,600 ล้านคน ที่เป็นกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุด -- ในรายงานระบุว่าผู้ชายที่รวยที่สุด 22 อันดับแรกในโลก มีความมั่งคั่งมากกว่าผู้หญิงทุกคนในแอฟริการวมกัน

รายงานของอ็อกแฟมยังระบุว่ากลุ่มประชากรของโลกที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่มักจะถูกลืมก็คือกลุ่ม 'ผู้หญิง' และ 'เด็กผู้หญิง' พวกเธอเป็นกลุ่มประชากรที่ได้ค่าตอบแทนจากการทำงานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรโลกกลุ่มอื่นๆ เพราะต้องทำงาน 'ด้านการดูแล' (ทั้งครอบครัวหรือคนอื่นๆ) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่งานด้านการดูแลถือเป็นเบื้องหลังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม แต่กระนั้นงานด้านการดูแลกลับเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ในแต่ละวันผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก (คิดเป็นสัดส่วนผู้หญิง 3 ใน 4 คน) ต้องทำงานที่ไม่มีค่าตอบแทนรวมกันถึง 12.5 ล้านชั่วโมง/วัน ซึ่งถ้าหากคิดค่าจ้างให้งานเหล่านั้น จะสร้างรายได้เป็นมูลค่าอย่างน้อยถึงปีละ 10.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 328 ล้านล้านบาท) 

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงร้อยละ 42 ไม่สามารถออกไปหางานได้เพราะพวกเธอมีความรับผิดชอบต่อการดูแลเมื่อเทียบกับผู้ชายแล้วพบว่าสัดสั่วนต่างกันมาก เพราะผู้ชายที่ไม่สามารถออกไปหางานได้ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น

และถึงแม้จะได้รับค่าตอบแทน แต่ผู้หญิงกว่า 2 ใน 3 ที่ได้รับค่าตอบแทนจากงานด้านการดูแล (ดูแลครอบครัว, ดูแลผู้สูงอายุ, เนิร์สเซอรี และอื่นๆ) กลับได้ค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างระดับมาตรฐานปกติ มีระยะเวลาการทำงานต่อวันที่ยาวนาน รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ต้องทนทุกข์กายและทนทุกข์ใจ 

แรงกดดันต่อคนทำงานด้านการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างนี้จะเพิ่มขึ้นในทศวรรษต่อ ๆ ไปเมื่ออายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าประชากรประมาณ 2.3 พันล้านคน ต้องได้รับการดูแลภายในปี 2573 เพิ่มขึ้น 200 ล้านคนตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจจะทำการทำงานด้านการดูแลลำบากขึ้น รายงานของอ็อกแฟมคาดว่าในปี 2568 ประชากร 2.4 พันล้านคนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอ ผู้หญิงและผู้เด็กหญิงก็จะต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อไปหาน้ำมาให้แก่ครอบครัว

รายงานของอ็อกแฟมยังระบุว่าหากกลุ่มคนที่ร่ำรวยรวยที่สุดในโลกจ่ายภาษีเพิ่มเพียงร้อยละ 0.5 เป็นเวลา 10 ปี จะเท่ากับการลงทุนเพื่อสร้างงานใหม่ถึง 117 ล้านตำแหน่ง ในภาคการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การศึกษา และสาธารณสุข 

 

 

ที่มาเรียบเรียงจาก
World’s billionaires have more wealth than 4.6 billion people (Oxfam, 20 Jan 2020)

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net