Skip to main content
sharethis

27 ก.พ. 2563 สถานศึกษาหลายแห่งจัดการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อความอยุติธรรมในประเทศหลายกรณี ทั้งกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ โครงสร้างการเมืองการปกครอง วิกฤติรัฐธรรมนูญ ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลสืบทอดอำนาจ คสช. ประชาไทประมวลเหตุการณ์และภาพรอบวัน ดังนี้

รามคำแหง: การรวมตัวไม่ใช่การร้องทุกข์ต่อพระขุน แต่คือการสั่นกระดิ่งเพื่อบอกว่า รามคำแหงจะไม่นิ่งอีกต่อไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหง เวลา 17.00 น. นักศึกษารามคำแหงจนกว่าพันคนได้มารวมตัวแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อความอยุติธรรมในประเทศ โดยมีการเชิญชวน เขียนป้ายแสดงข้อความ ปล่อยป้ายผ้าลงจากตึกคณะนิติศาสตร์ และมีการผลัดเปลี่ยนกันปราศรัย

ทั้งนี้ยังได้มีการอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์กลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการเพื่อประชาธิปไตย

การยึดอำนาจรัฐประหาร ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 กระทั่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 5 ปี ที่ตอกย้ำชัดเจนว่า การรัฐประหาร ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ อำนาจเบ็ดเสร็จผ่านกระบอกปืนนอกจากจะไม่ช่วยให้ประเทศพัฒนาในระยะยาวแล้ว ยังเป็นการฉุดรั้งประชาธิปไตยของประเทศด้วย รัฐประหาร ไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความโปร่งใส แต่เป็นการเปิดช่องทางแก่กลุ่มทุน นายทหาร เข้ามามีส่วนในการกอบโกยผลประโยชน์มหาศาล รัฐประหาร ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ประชาชน มีการจับกุมนักศึกษา ประชาชนที่เห็นต่างในหลายกรณี รัฐประหาร สืบทอดอำนาจผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ 2560 มีบทเฉพาะกาลให้วุฒิสภาจากการเลือกของคณะรัฐประหารมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี รัฐประหาร ก่อให้เกิดความบิดเบี้ยวในกระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีนาฬิกายืมเพื่อไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน หรือกระทั่งล่าสุดที่มีการสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะการกู้เงิน

แม้วันนี้ประเทศจะมีการเลือกตั้งเสมือนว่าเข้าสู่กระบวนการทางประชาธิปไตย แต่ผลพลงของการรัฐประหาร สืบทอดอำนาจผ้านรัฐธรรมนูญ ได้รัฐบาลที่ไม่ตรงกับเจตจำนงของประชาชน ไม่เป็ที่ยอมรับของประชาชน ทำให้การบริหารประเทศไม่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างอารยะประเทศ ไม่มีวิสัยวัศน์ในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานตามกลไกต่างๆ ได้อย่างแท้จริง รัฐประหารได้แต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ขาดการตรวจสอบอย่างยุติธรรม และใช้องค์กรต่างๆ กลั่นแกล้งผู้เห็นต่างอีกด้วย

นักศึกษา ประชาชน ได้ติดตาม เฝ้ามาการทำงานของ คณะรัฐประหาร มาอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่นักศึกษา ประชาชน ไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อสภาพการที่ดำรงอยู่ ต้องลุกขึ้นมาทวงถามรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ ต้องร่วมกันเสนอทางออกให้ประเทศ จึงขอเรียกร้องดังนี้

1.ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างอิสระ และให้มีการทำปรามติก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

2.ให้นายกรัฐมนตรีลาออก เปิดทางให้รัฐสภา เลือกนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศข้ามพ้นวิกฤติ มีความเชื่อมั่น และมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนได้

3.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์อิสระที่ได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐประหารลาออก และให้มีการสรรหาบุคคลใหม่เข้าไปแทนที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

นี่ไม่ใช่การสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพ่อขุน แต่นี่คือการสั่นกระดิ่งให้รู้ว่า รามคำแหงจะไม่นิ่งอีกต่อไป

มหาสารคาม : นักศึกษาหลายพันรวมตัวประกาศเจตจำนงต่อต้านเผด็จการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริเวณลานอัฐศิลป์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มารวมตัวกันกว่าพันคนเช่นกัน โดยภายในกิจกรรมการนชุมนุมมีทั้งการแสดงดนตรี แร็ป หมอลำ และมีการผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยของนักศึกษา

ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการแสดงของ หมอลำแบงค์ ปฏิญาณ ลือชา หรือปฏิวัติ สาหร่ายแย้ม อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จากการแสดงละครเจ้าสาวหมาป่า ขึ้นแสดงเพลง ลำเพลินล้มเผด็จการ

รังสิต : RAD ชวนนักศึกษาต่อต้านเผด็จการ

(ที่มา: เอื้อเฟื้อภาพโดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล)

มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มรังสิตพะยอมเก๋า จัดชุมนุม "รังสิตขับไล่เผด็จการ" ที่ลานหลังพระศรีศาสดา มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้มีการใช้แฮชแท็กในโซเชียลมีเดียว่า #รังสิตขับไล่เผด็จการ #บลูบานเย็นไม่ได้เป็นขนมหวาน โดยมีนักศึกษาหลายร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุม ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแสดงของศิลปินกลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) ด้วย

สวนสุนันทา : นักศึกษาสวนสุนันทาไม่ขอเป็นขี้ข้าเผด็จการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 17.00น. มีการรวมตัวกันของนักศึกษาจำนวนมาก

ธรรมศาสตร์ลำปาง : จุดเทียนร้องเพลงเพื่อมวลชน

ธรรมศาสตร์ลำปาง กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม flash-mob บริเวณลานโพธิ์ ธรรมศาสตร์ ลำปาง โดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่าห้าร้อยคน

ภายในงานมีการกล่าวปราศรัยโดยนักศึกษา เป็นการสะท้อนมุมมองต่อการดำเนินงานของรัฐบาล รวมถึงประเด็นทางสังคม ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฎหมาย

นอกจากนี้ยังร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงเพื่อมวลชน และทางกลุ่มผู้จัดงานยังกล่าวทิ้งท้าย “เราจะกลับมาพบกันอีกครั้ง เมื่อความเป็นธรรมไม่ปรากฎ”

ราชภัฎเพชรบูรณ์ : รวมตัวเขียนป้ายคัดค้านเผด็จการ 

เทคโนตีนดอย: ขอจอยชุมนุม 

ที่มา: นพดล พอใจ

chiangmainews รายงานว่า ที่สนามบาสเก็ตบอล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นักศึกษาจากคณะต่างๆ กว่า 100 คน เข้าร่วมการชุมนุมแฟลชม็อบ เพื่อต่อต้านความอยุติธรรม และเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุบสภาและลาออก โดยกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนผืนผ้าสีขาวขนาดใหญ่ และแผ่นกระดาษเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น #ราชมงคลจะไม่ทนอีกต่อไป , หยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการ เราต้องการประชาธิปไตย , ไม่ใช่เพื่ออนาคตใหม่แต่เพื่ออนาคตเรา , ติด F ไม่เป็นไรเอาประชาธิปไตยคืนมาก่อน

นอกจากนี้กลุ่มนักศึกษายังร่วมกันอ่านบทกวี “หมดจิตหมดใจจะไฝ่ฝัน” และร้องเพลง “Do You Hear The People Sing” ซึ่งเป็นบทเพลงที่ถูกนำไปร้องในการณรงค์ทางการเมืองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน จากนั้นทุกคนได้หยิบมือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายเพื่อส่องสว่างเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตย ขณะเดียวกันการชุมนุมครั้งนี้ยังมีนายสมคิด จิตดำริห์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาให้กำลังใจ และเข้าร่วมการชุมนุมแฟลชม็อบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในครั้งนี้ด้วย โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ จาก สภ.ช้างเผือก และหน่วยข่าวความมั่นคงหลายสิบนาย มาดูแลรักษาความเรียบร้อยระหว่างการชุมนุม เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

ขณะที่แกนนำนักศึกษาหลายคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลัดเปลี่ยนกันกล่าวปราศัยโจมตีรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภา จากนั้นนักศึกษาทั้งหมดได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะสลายตัวกลับ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างการปราศัยของแกนนำนักศึกษา ได้มีการนัดหมายจะมีการจัดชุมนุมแฟลชม็อบอีกครั้งเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ iLaw ยังรายงานด้วยว่า มีตำรวจนอกเครื่องแบบ ประมาณ 20 กว่าคนมาถ่ายรูปและวีดีโอตลอดกิจกรรม ส่วนอาจารย์ และรปภ. ของมหาลัย มายืนดูและถ่ายรูปไปด้วยเช่นกัน โดยผู้จัดใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ 1 ชั่วโมง กิจกรรมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

เทคคโนบางมด : รวมตัวรำลึกถึงรุ่นพี่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 14 ตุลา 

ภาพจากเพจ มดปฏิวัติ

มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเวลา 17.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มมดปฏิวัติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ มีการรวมตัวกันที่ ‘ศาลาวีรชน’ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เริ่มต้นด้วยการรำลึกถึง สมพงษ์ พลอยเรืองรัศมี นักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ขณะเข้าแย่งปืนทหาร โดยถูกแทงสีข้างซ้ายเข้าทรวงอกเฉียงลงล่างด้วยดาบเป็นแผลยาว 4 นิ้ว เหตุเกิดใกล้กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้า ในเวลาประมาณ 19.15 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยสมพงษ์เสียชีวิตในทันที ต่อมาจึงมีการสร้างศาลาวีรชนขึ้น เพื่อรำลึกถึงสมพงษ์ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ร่วมสถาบัน

จากนั้นเป็นการปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและกองทัพอย่างดุเดือด โดยเฉพาะประเด็นไอโอ โดยนักศึกษาระบุว่า การยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นธรรมต่ออนาคตของพวกตน นอกจากนี้ยังตั้งคำถามว่า เหตุใดภาษีประชาชนจึงกลายเป็นกระสุนย้อนกลับมาทำร้ายคนเห็นต่าง

ราชมงคลอีสานสุรินทร์ : จุดเทียนทวงคืนอนาคต

ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ได้มีการรวมตัวกันของนักศึกษา และประชาชน ร่วมกันจุดเทียน พร้อมชูป้ายเเสดงความไม่เห็นด้วยต่อการปกครองของรัฐบาล

ราชภัฎนครปฐม : รวมตัวแสดงจุดยืนไม่เอาเผด็จการ

เกษตรศาสตร์กำแพงแสน : รวมตัวกว่าพันคน

ราชภัฎเลย : จุดเทียนอาลัยคะแนนเสียง

ม.อ. สุราษฎร์: รวมตัวกว่า 50 คน และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอชื่อ นามสกุลผู้จัด

เวลา 17. 00 น. ณ. ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษาและคนรักประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า  50 คน  ท่ามกลางกระแสกดดันจาก ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกเครื่องแบบกว่า 10 นาย โดยทางนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม ได้ยืนยันบนหลักการสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเขียนข้อความเพื่อแสดงออกบนป้ายผ้าและกระดาษ A4 พร้อมทั้งถ่ายรูปหลังจบกิจกรรมร่วมกัน

โดยทางนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมกิจกรรม ว่า การเขียนข้อความบนแผ่นป้ายและแผ่นผ้าจะไม่มีการใช้คำหยาบคายที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ สถาบันการศึกษาและสถาบันอื่น ๆ ในสังคม กิจกรรมสิ้นสุดลงในเวลา ประมาณ 17.50 น.

ทั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า 10 คน เข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม ถ่ายถาพผู้เข้าร่วม ยืนประชิดกับกลุ่มนักศึกษาที่เขียนข้อความบนป้ายผ้าและกระดาษ A4 และติดตามการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยังได้มีการขอชื่อ นามสกุล จริง และหมายเลขโทรศัพท์ ของนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net