กวีประชาไท: รอก่อน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

รอเอ๋ยรอก่อน

ตะวันรอนมีแสงแรงสดใส

ยังมิดับลับเลือนแค่เคลื่อนไป

อรุณใหม่เบิกฟ้ามาอีกที

จงทบทวนหวนคิดความผิดถูก

แล้วค่อยปลูกกล้าไว้ใฝ่วิถี

อีกไม่นานทหารกล้าลาชีวี

ฤกษ์ยามดีรับขวัญวันนั้นเอย

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์