Skip to main content
sharethis

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) เสนอรัฐบาลเยียวยาคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน เดือนละ 3,000 บาท อย่างน้อย 3 เดือน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. ได้เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง 'รัฐบาลต้องช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และรวดเร็ว' มีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

“รัฐบาลต้องช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และรวดเร็ว”

เนื่องด้วยรัฐบาลได้มีมาตรการแจกเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 เป็นจำนวนคนละ 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยเป็นการแจกเงินให้แก่ผู้ท่ลงทะเบียนและผ่านการคัดกรองว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด ทว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวกลับเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน อาทิ มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา และกระทั่งผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ยังได้รับเงินล่าช้า นอกจากนี้ ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มอาชีพถูกกีดกันมิให้ได้รับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว เช่น นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบการ เป็นต้น ข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่เพียงเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน แต่ยังสะท้อนว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการตั้งเกณฑ์ การคัดกรอง และการแจกจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าเกณฑ์อีกด้วย

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเลือกแจกเงินช่วยเหลือให้เฉพาะผู้เข้าเกณฑ์ ทั้งที่ในความเป็นจริง ประชาชนทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ทั้งสิ้น จึงควรมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเสมอภาค สหภาพจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนแนวทางจากมาตรการแจกเงิน 5,000 บาทให้เฉพาะผู้เข้าเกณฑ์ เป็นการแจกเงินช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกคนอย่างน้อยคนละ 3,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ยกเว้นข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีกลไกดูแลอยู่แล้ว เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว

สหภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญสูงสุดกับกับการบรรเทาและเยียวยาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย
22 เม.ย. 2563

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net