เผย ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพิ่มรายได้เก็บ VAT ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เผยพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฯ แล้วเสร็จ ชี้เป็นประโยชน์ช่วยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการต่างประเทศที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ปีละ 5 พันล้านบาท

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 ว่านายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ​แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..)​ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่รัฐบาลเสนอและสภามีมติรับหลักการเสร็จแล้ว โดยเป็นการเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)​ จากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศและให้บริการกับผู้ใช้บริการในประเทศไทย อาทิ ผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลง หรือผู้ให้บริการดาวน์โหลด e-book ให้เป็นผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจากเดิมจัดเก็บภาษีจากผู้ใช้บริการ สำหรับแนวทางการจัดเก็บดังกล่าวเป็นไปตามที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)​ แนะนำและกว่า 60 ประเทศใช้แนวทางดังกล่าว ทำให้ทางกรมสรรพากรทำการศึกษาและดูแนวทางจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ก่อนนำเสนอเป็นร่างกฎหมายซึ่งจะช่วยให้รัฐจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกประมาณปีละ 5 พันล้านบาท

นายพิสิฐ กล่าวว่าร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนี้ จะมีผลบังคับใช้หลังผ่านความเห็นชอบจากสภาในวาระที่ 2 และ 3 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วประมาณ 6 เดือน ซึ่งช่วงเวลาระหว่างนี้รัฐบาลไทยจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางสรรพากรยืนยันว่าช่วงเวลาที่มีีอยู่เพียงพอสำหรับการชี้แจง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่าเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในต่างประเทศ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์