Skip to main content
sharethis

28 พ.ค. 2564 กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี  3 มิ.ย. 2564 ตลอดเดือน มิ.ย. ขณะที่ตรวจสอบทั้งปีงบประมาณพบสำนักงานปลัดฯ กรมการศาสนา และกรมศิลปากร ตั้งงบปี 64 จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ รวมกันเกือบ 130 ล้านบาท

สำนักข่าวไทยรายงานว่า อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2564 ตลอดเดือน มิ.ย. 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

อิทธิพล กล่าวอีกว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดจุดลงนามถวายพระพร โต๊ะหมู่บูชา ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเช่นเดียวกัน

ขณะที่กรมการศาสนาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ และจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ โดยทั้งสองพิธีจัดขึ้นวันที่ 31 พ.ค. 2564 และส่วนภูมิภาคจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษาโบราณสถาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมพลังการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กและยูทูป ตลอดเดือน มิ.ย. 2564

พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่หนังสือพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บนสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รวมทั้งการนำเสนอภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ออนไลน์ และกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่เด็กยากไร้ ณ บ้านเด็กกำพร้า โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตั้งงบโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมไว้ 108,144,000 บาท หรือราว 108 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 90 ล้านบาท

ด้านกรมการศาสนา ตั้งงบโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมไว้ 32,520,000 บาท หรือราว 32 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยมิติทางศาสนา ตลอดจนศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตที่ดีงาม

ส่วนกรมศิลปากร ตั้งงบโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมไว้ 4,784,300 บาท หรือราว 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

หมายเหตุ : ประชาไท มีการดำเนินการปรับส่วนของโปรยข่าวให้ครบถ้วนขึ้นในภายหลัง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net