'ก้าวไกล' ยื่นร่าง พ.ร.บ. ชาติพันธุ์เข้าสภา ให้คุ้มครองทุกกลุ่มชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 ส.ส.พรรคก้าวไกล เข้ายื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้บรรจุเป็นวาระพิจารณาเป็นกฎหมาย หวังให้กฎหมายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิชาวชาติพันธุ์ในไทย

10 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวประชาไท ได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 ที่อาคารรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล นำโดย ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ มานพ คีรีภูวดล ส.ส.ชาติพันธุ์ เข้ายื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้บรรจุเป็นวาระพิจารณาเป็นกฎหมายต่อไป

ณัฐพล กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ซึ่งประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างและหลากหลาย แต่ละกลุ่มล้วนมีวิถีชีวิต ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน

ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์หลายฉบับ แต่ปัจจุบันกลับไม่มีกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการขาดสิทธิทางวัฒนธรรม ขาดสิทธิทางทรัพยากร และเผชิญกับอคติทางสังคมต่อกลุ่มชาติพันธุ์

ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐมีบทบาทและอำนาจตามกฎหมายอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ถูกดูถูก เหยียดหยามหรือการกีดกันจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และรัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความสอดคล้องกับทั้งทางความเป็นจริงของสังคมวัฒนธรรมไทยและรัฐธรรมนูญ เเละในฐานะที่พรรคก้าวไกล ถือว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคเเรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่เปิดโอกาสให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนเท่ากัน มีบทบาทเท่าเทียมกันในสังคม ที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน ปัจจุบันยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์