ครม.เห็นชอบหลักการให้ ‘ผู้ประกันตน-รัฐ’ ลดจ่ายเงินสมทบ 40%

ครม.เห็นชอบหลักการร่าง พรฎ.การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และร่างกฎกระทรวงให้รัฐบาลจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ทำให้ทั้งฝั่งผู้ประกันตนและรัฐจ่ายเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 หวังลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานนอกระบบและอาจจะมีคนสมัครใจจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น

แฟ้มภาพ

15 มิ.ย.2564 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติรับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามกระทรวงแรงงานเสนอ

โดยเนื้อหาของร่าง พรฎ.ฉบับดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคมลดอัตราการจ่ายเงินสบทบลงเหลือร้อยละ 60 โดยทางกระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยสัดส่วนที่จ่ายตามประเภทการส่งเงินสมทบทั้ง 3 ประเภทดังนี้

ประเภทการส่งเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบเดิม

อัตราเงินสมทบใหม่

ทางเลือกที่ 1 ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี ได้แก่

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

70 บาทต่อเดือน

42 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 2 ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ได้แก่

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

4. กรณีชราภาพ

100 บาทต่อเดือน

60 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 3 ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี ได้แก่

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

4. กรณีชราภาพ

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

300 บาทต่อเดือน

180 บาทต่อเดือน

ส่วนร่างกฎกระทรวงจะทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลดลงเหลือร้อยละ 60 ในทั้งสามประเภทเช่นเดียวกันดังนี้

ประเภทการส่งเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบเดิม

อัตราเงินสมทบใหม่

กรณีเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 1

30 บาทต่อเดือน

21 บาทต่อเดือน

กรณีเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 2

50 บาทต่อเดือน

30 บาทต่อเดือน

กรณีเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 3

150 บาทต่อเดือน

90 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ผลจากการร่างพรฎ.และกฎกระทรวงนี้ทางกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมะเงินสมทบลดลงจากทั้งสองทางรวมเป็นเงิน 567 ล้านบาท โดยได้ลดลงจากผู้ประกันตน 378 ล้านบาทและลดลงจากการนำส่งของรัฐบาล 189 ล้านบาท ลดลงจากจำนวนเดิม 1,417.5 ล้านบาท เหลือจำนวน 850.5 ล้านบาท ทั้งนี้การลดลงจะไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามอัตราปกติ

ส่วนการบริหารจัดการเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีอื่นจะได้รับผลกระทบระยะสั้นเท่านั้น สำนักงานประกันสังคมสามารถบริหารจัดการด้วยการนำเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องมาจ่ายได้โดยไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว และการลดลงนี้จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากสถานการณ์เศรษฐกิจในระหว่างการระบาดของโควิด-19 และจะทำให้แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มสมัครใจเลือกส่งเงินตามมาตรา 40 เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่มีการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบดังกล่าว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์