มท.ยืนยันไม่เลือกปฏิบัติกรณีหาวัคซีนให้ พนง. 'ไทยเบฟ' ด้าน 'เพื่อไทย' ชี้เอกชนควรหาวัคซีนทางเลือกเอง

ปลัด ก.มหาดไทย แจงปมกรณีสนับสนุนวัคซีน COVID-19 แก่พนักงานบริษัทไทยเบฟ ยืนยันทำตามมติและแนวทางของ ศบค. ไม่ได้เอื้อประโยชน์นายทุนใหญ่ องค์กรขนาดใหญ่ ขอสนับสนุนวัคซีนได้ ด้าน 'เพื่อไทย' แนะควรให้เอกชนหาวัคซีนทางเลือกเอง

วันที่ 20 มิ.ย. 2564 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่านายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ชี้แจงกรณี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด ให้กับพนักงาน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานอีก 28,244 คน ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นชอบให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเบฟฯ จนถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่หรือไม่นั้น ว่า การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในเรื่องการจัดหาวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและระบาด ที่ผ่านมา มีทั้งส่วนราชการ, เอกชน, สมาคม รวมถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือผ่าน สำนักเลขา ศบค., คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ขอให้จัดหาวัคซีนไปฉีดให้บุคลากร

“เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์และติดเชื้อแพร่ระบาดทั่วประเทศ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และศบค. ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีเลือกปฏิบัติ เพราะการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการ ให้ครอบคลุมรวดเร็ว มากที่สุด”

ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับประกาศแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 ในข้อ 5.2 เปิดโอกาสให้ องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัด ซึ่ง ศบค.มท.ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนไปยังกระทรวงสาธารณสุข

“ปัจจุบัน ก็ยังมีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ขอรับการสนับสนุนวัคซีน มาอย่างต่อเนื่อง โดย กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมติและแนวทางของ ศบค.อย่างเคร่งครัด” ฉัตรชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ 2 ฉบับ ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สนับสนุนวัคซีน แก่ พนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งขออนุเคราะห์วัคซีน ให้พนักงาน 43, 201 คน และครอบครัว 28,244 คน ในพื้นที่ กทม. และ 76 จังหวัด

ในจดหมายระบุว่า ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43, 201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ. ๖๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนวัคนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

'เพื่อไทย' ชี้เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ แนะควรให้เอกชนหาวัคซีนทางเลือกเอง

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่านายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฐานะหัวหน้าผู้รรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.​มีคำสั่งถึงผู้ราชการทุกจังหวัดให้จัดหาวัคซีนเพื่อบริการให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัทไทยเบฟเวอร์เรน จำกัด (มหาชน) กว่า 7 หมื่นคนน ว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนรายเดียว ถือว่าไม่ถูกต้อง  เพราะมีประชาชนทั่วประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีก อย่างไรก็ดีตนมองว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวมีความสามารถที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือกให้พนักงานได้ จึงไม่ควรเบียดบังวัคซีนส่วนที่จัดไว้เพื่อบริการประชาชน

"หากกระทรวงมหาดไทยมีความปรารถนาดีจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัคซีนเพิ่ม ควรจัดหาวัคซีนสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นด่านหน้าในพื้นที่ เพราะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แทนการสนับสนุนวัคซีนให้เอกชนนรายใหญ่” นายไชยา กล่าว

#ไทยเบฟ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ ประชาชนตั้งคำถามการจัดสรรวัคซีน

มท.ยืนยันไม่เลือกปฏิบัติกรณีหาวัคซีนให้ พนง. 'ไทยเบฟ' ด้าน 'เพื่อไทย' ชี้เอกชนควรหาวัคซีนทางเลือกเอง

มท.ยืนยันไม่เลือกปฏิบัติกรณีหาวัคซีนให้ พนง. 'ไทยเบฟ' ด้าน 'เพื่อไทย' ชี้เอกชนควรหาวัคซีนทางเลือกเอง

ภาพจากเว็บไซต์ไทยโพสต์

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่าชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์ พากันตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้สนับสนุนวัคซีนโควิดให้กับ พนักงานและครอบครัว ของ บมจ. ไทบเบฟเวอเรจ จำนวน 7 หมื่นกว่าโดส 

ส่งผลให้มีการตั้งคำถามจากประชาชนทั่วไปว่า หนังสือดังกล่าวถือมีความเหมาะสมหรือไม่ ที่หน่วยราชการ จะต้องดูแล เอกชนรายใด รายหนึ่งเป็นพิเศษ  จนทำให้เกิด #ไทยเบฟ ขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 20 มิ.ย. 2564

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์