Skip to main content
sharethis

อนุ กมธ. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิสภา ตามประเด็นไรเดอร์ยื่นข้อร้องเรียน หลังได้รับผลกระทบบริษัทมีนโยบายลดค่ารอบวิ่ง กรมสวัสดิการฯ ระบุบริษัทแพลตฟอร์มแก้ไขตามข้อเรียกร้องแล้วบางส่วน พร้อมเผยตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม หวังคุ้มครองคนทำงาน

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 ว่าคณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน วุฒิสภา ที่มี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์เป็นประธานคณะอนุ กมธ. ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ ติดตามความคืบหน้าการทำงานของพนักงานรับ-ส่งบริษัทแพลตฟอร์มจากแอปพลิเคชัน Line Man รวมทั้งแอปพลิเคชันในทำนองเดียวกันซึ่งได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินค่าขนส่งต่อจำนวนรอบการขนส่ง กรณียื่นข้อร้องเรียนหลังได้รับผลกระทบจากเหตุบริษัทมีนโยบายลดค่ารอบวิ่งเหลือ 50 บาท

โดยภายหลังคณะอนุ กมธ. ทำหนังสือสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางกรมได้มีหนังสือชี้แจงแนวทางหรือมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหามายังคณะ กมธ. โดยมาตรการระยะสั้นได้เชิญบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มาให้ข้อมูลถึงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของบริษัท และพนักงานรับ-ส่ง ให้ข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อเรียกร้อง อาทิ ขอค่ารอบจำนวน 62 บาทเท่าเดิมแก้ปัญหาเรื่องระบบ GPS ที่มักนำทางไปยังเส้นทางที่มีปัญหาความไม่เป็นธรรมในการลงโทษโดยการระงับสัญญาณโดยไม่สอบถามเบื้องหลังของปัญหาของไรเดอร์ก่อนสวัสดิการที่ได้จากการนับจำนวนงานและการยกเลิกคืนภาษีร้อยละ 3 เมื่อสิ้นปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเรียกร้องแล้วบางส่วน ขณะที่มาตรการระยะยาว กรมสวัสดิการฯได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองคนทำงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม โดยได้จัดประชุมคณะทำงานซึ่งที่ประชุมเห็นควรมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและจะได้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net