ปี 2563 พบ CEO ในสหรัฐฯ ได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าคนทำงานทั่วไป 299 เท่า

จากการสำรวจของสหภาพแรงงาน AFL-CIO ปี 2563 พบ CEO บริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าคนทำงานทั่วไป 299 เท่า ในรอบ 10 ปี CEO ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม 8.5 ล้านบาท/ปี ส่วนคนทำงานได้เพิ่มเพียง 3 หมื่นบาท/ปี

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสหรัฐฯ ยังคงมีสูง โดยเฉพาะ CEO บริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับพนักงานบริษัทเดียวกัน
องค์การแรงงานระบุว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสหรัฐฯ ยังคงมีสูง โดยเฉพาะ CEO บริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับพนักงานบริษัทเดียวกัน | ที่มาภาพ: AFL-CIO

ที่สหรัฐอเมริกาความแตกต่างของรายได้จากการทำงาน เมื่อเฉลี่ยออกมาเป็นค่ามัธยฐาน [1] ระหว่าง 'CEO' และ 'พนักงาน' ถ่างกว้างขึ้นในปี 2563 ที่ถึงแม้จะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือแรงงานในช่วงการระบาดของ COVID-19 ก็ตาม

CEO ของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (S&P 500) สามารถทำรายได้ 299 เท่าของเงินเดือนพนักงานทั่วไปโดยเฉลี่ยในปี 2563 ตามรายงาน Executive Paywatch ของสหพันธ์แรงงานและสภาอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (AFL-CIO) พบว่าผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 508.96 ล้านบาท) ต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 260,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 8,537,360 บาท) ต่อปีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ขณะเดียวกันคนทำงานในภาคการผลิต (ที่ไม่ใช่หัวหน้างาน) ในปี 2563 ได้รับเงินเพียง 43,512 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1,428,760 บาท) เพิ่มขึ้นเพียง 957 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 31,424 บาท) ต่อปี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทั้งค่าตอบแทนเฉลี่ยและอัตราการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2563 ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 แต่ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ยของผู้บริหารเพิ่มขึ้นมากกว่า 700,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 22,985,200 บาท) ในปี 2563 ในขณะที่อัตราส่วนการจ่ายค่าตอบแทน CEO ต่อคนงานถ่างกว้างขึ้นจาก 264:1 ในปี 2562 เป็น 299:1 ในปี 2563

ลิซ ชูเลอร์ เลขาธิการ-เหรัญญิก ของ AFL-CIO กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันช่วงกลางเดือน ก.ค. 2564 ว่า "สิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นมาทุกปี" "ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่สมดุลในเศรษฐกิจของเรา ชัดเจนในรายงานนี้ว่าช่องว่างระหว่างรายได้ของ CEO และคนทำงานยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศนี้"

CEO ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในปี 2563 คือแชด ริชิสัน แห่ง Paycom (PAYC) ได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนจากหุ้นมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 6,567 ล้านบาท) ส่วนบริษัทอื่น ๆ ที่มีผู้บริหารอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ CEO ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด ได้แก่ General Electric (GE), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Hilton (HLT), T-Mobile (TMUS), Nike (NKE), Microsoft (MSFT) และ Netflix (NFLX) เป็นต้น

ส่วนช่องว่างค่าตอบแทนระหว่าง CEO กับคนทำงานที่ถ่างกว้างมากที่สุดเป็นของ Aptiv (APTV) ซึ่งมีอัตราส่วนการจ่าย CEO ต่อพนักงาน 5,294:1 ในปี 2563 

ถึงแม้ CEO เงินเดือนลด แต่ก็มีค่าตอบแทนอย่างอื่นมหาศาล

ปี 2563 พบว่าผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราส่วนการจ่ายค่าตอบแทน CEO ต่อคนงานถ่างเพิ่มขึ้นจาก 264:1 ในปี 2562 เป็น 299:1 ในปี 2563
ปี 2563 พบว่าผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราส่วนการจ่ายค่าตอบแทน CEO ต่อคนงานถ่างเพิ่มขึ้นจาก 264:1 ในปี 2562 เป็น 299:1 ในปี 2563 | ที่มาภาพ: AFL-CIO

ความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับคนทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2551 เมื่อรัฐบาลกลางสั่งให้บริษัทต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา CEO และผู้บริหารระดับสูงหลายคนประกาศว่าพวกเขาจะลดค่าจ้างหรือแม้แต่กระทั่งงดรับเงินเดือน ส่วนคนทำงานในระดับพื้นฐานต้องสูญเสียงานในระหว่างวิกฤต COVID-19 เป็นจำนวนมากจากการเลิกจ้าง ทั้งนี้สำหรับบรรดา CEO แล้วเงินเดือนพื้นฐานเป็นเพียงเศษเสี้ยวของค่าตอบแทนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะได้ค่าตอบแทนตามผลงาน เช่น หุ้น ออปชั่น และโบนัสต่าง ๆ 

แม้ว่าค่าแรงพื้นฐานของ CEO จะลดลงเล็กน้อย แต่ CEO กลับได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากการเงินชดเชย Equity Compensation [2] โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ่ายเงินตามหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 32 ล้านบาท) ในปี 2563 ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เงินเดือน CEO โดยเฉลี่ยของบริษัทใน S&P 500 นั้นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 32 ล้านบาท) เพียงเล็กน้อย แต่กลับได้รับค่าตอบแทนตามผลงานคิดเป็นมูลค่าเพิ่มอีก 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 459 ล้านบาท) ทำให้ค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 492 ล้านบาท) ในปี 2563

โดยเฉลี่ยแล้ว CEO ของบริษัทใน S&P 500 ได้ค่าตอบแทนทั้งหมดรวมกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ในปี 2563 ในขณะที่ค่าจ้างมัธยฐานของคนทำงานในบริษัทเดียวกันเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 1% เท่านั้น 

เศรษฐกิจฟื้นตัวท่ามกลางความเหลื่อมล้ำ

ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างค่าตอบแทนของ CEO กับคนทำงาน เกิดขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวหลังจากปีแห่งความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ

เมื่อเดือน มิ.ย. 2564 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานได้ถึง 850,000 ตำแหน่ง แม้จะตัวเลขที่เกินความคาดหมายและเป็นสัญญาณว่าการเติบโตของงานกำลังฟื้นตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตามตำแหน่งงานในตลาดแรงงานกลับลดลง 6.8 ล้านตำแหน่ง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้คนทำงาน 6.2 ล้านคน ยังไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลงเพราะนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19

และเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มประชากร จะเห็นว่าส่วนใหญ่คนทำงานที่มีรายได้น้อยและไม่ใช่คนผิวขาวยังคงเผชิญกับความยากลำบากอยู่ ในเวลาเดียวกันนี้สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ทำลายสถิติ ดัชนีราคาผู้บริโภคขยายตัวถึง ร้อยละ 0.9 ในเดือน มิ.ย. 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 13 ปี แนวโน้มดังกล่าวบีบคั้นให้คนทำงานรายได้น้อยต้องดิ้นรนจากราคาน้ำมันและอาหารที่พุ่งสูงขึ้น

ตลาดหุ้นก็พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยเช่นกัน ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของ Wall Street กำลังรายงานรายได้หลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีบริษัทที่มีชื่อเสียงจำนวนมากก็กำลังจะเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับสาธารณะในปี 2564 นี้ด้วย. 

ที่มาเรียบเรียงจาก
CEOs made 299 times more than their average workers last year (Moira Ritter, CNN Business, 15 July 2021)
https://aflcio.org/executive-paywatch

ข้อมูลเพิ่มเติม
[1] รายเงินเดือนของแต่ละคนที่ทำงานในแต่ละอาชีพตามลำดับตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดหรือสูงสุดไปต่ำสุดเงินเดือน 'ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน' คือเงินเดือนที่อยู่ตรงกลางช่วงนั้น 
[2] การชดเชยส่วนได้เสีย (Equity Compensation) คือการจ่ายเงินที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท การชดเชยประเภทนี้อาจมีหลายรูปแบบรวมทั้งตัวเลือกหุ้นและอื่น ๆ

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ 21 ก.ค. 2564
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท