Skip to main content
sharethis

สหภาพไรเดอร์ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ 'ฟู้ดแพนด้า' เคารพเสรีภาพและความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง พร้อมยื่น 3 ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อไรเดอร์ ร้านค้า และผู้บริโภค มากกว่าการกล่าวคำว่าขอโทษเพียงอย่างเดียว

21 ก.ค. 2564 สหภาพไรเดอร์ ออกแถลงการณ์และข้อเรียกร้องถึงบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ ประเทศไทย (ฟู้ดแพนด้า)  หลังจากได้ร่วมหารือกับไรเดอร์และกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ ถึงผลกระทบที่ไรเดอร์ได้รับจากมาตรการตอบโต้ของผู้บริโภคต่อบริษัท โดยมีข้อเรียกร้องให้บริษัทเคารพเสรีภาพและความเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของไรเดอร์ และช่วยเหลือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ จึงจะมีการพิจารณาเพื่อลดหรือยุติมาตรการตอบโต้ตามที่ได้ประกาศมา

โดยข้อเสนอ 3 ข้อที่สหภาพไรเดอร์เสนอต่อบริษัทฟู้ดแพนด้า ได้แก่ ขอให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับไรเดอร์ไม่ต่ำกว่า 25 บาท/ออเดอร์ ทั่วประเทศ และยกเลิกการเก็บเงินค่าอุปกรณ์การทำงาน รวมถึงเรียกร้องให้ลดราคา ค่า GP เหลือ 15% และงดเก็บค่า GP กับร้านค้า เป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2564

แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นผลสืบเนื่องจากเหตุที่สิทธิโชค เศรษฐเศวต ไรเดอร์ของฟู้ดแพนด้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในการชุมนุมวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแอดมินผู้ดูแลระบบโซเชียลมีเดียของฟู้ดแพนด้าได้ตอบกลับผู้แจ้งเบาะแส พร้อมระบุว่าจะดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัท และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที โดยอ้างว่ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้าย ทำให้ต่อมา #แบนfoodpanda ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ในเวลาต่อมา

แถลงการณ์และข้อเรียกร้องจากสหภาพไรเดอร์ ถึง บริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ฟู้ดแพนด้า)

ถึงบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "บริษัท" ตามที่มีประเด็นข่าวการปลดพนักงานส่งอาหาร(ไรเดอร์)ของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไรเดอร์" ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 จนเกิดปรากฏการณ์ #แบนFoodpanda โดยมีผู้ใช้หลายรายได้ลบบัญชีผู้ใช้ของฟู้ดแพนด้าทิ้ง รวมถึงมีร้านค้าหลายร้าน ประกาศถอนตัว ออกจากฟู้ดแพนด้า ซึ่งต่อมาแม้นว่าทางบริษัทฯจะได้มีการออกแถลงการณ์ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ผลกระทบที่ทางไรเดอร์ได้รับนั้นยังคงดำรงอยู่ และต้องมีไรเดอร์จำนวนมาก เข้ามาร่วมรับชะตากรรมจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าต้องรวมถึงร้านค้าต่างๆที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯด้วย ดังนั้นบริษัทฯจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรต่อผลกระทบนี้

สหภาพไรเดอร์ เป็น กลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องไรเดอร์จากบริษัทแพลทฟอร์มต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสมาชิกเป็นพี่น้องไรเดอร์จากกว่า 15 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ประเด็นปัญหาต่างๆ ของพี่น้องไรเดอร์ เพื่อติดต่อและประสานกับบริษัทแพลทฟอร์มและหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแพลทฟอร์มส่งอาหาร เพื่อลดข้อพิพาทขัดแย้งและช่วยให้เกิดข้อตกลงร่วมกันที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยบทบาทที่ผ่านมาของ สหภาพไรเดอร์ ได้แก่ การเป็นองค์กรที่ช่วยประสานระหว่างกลุ่มพี่น้องไรเดอร์จากบริษัทไลน์แมน กว่า 15 จังหวัด ซึ่งมีการรวมตัวประท้วงในช่วงวันที่ 1-14 มิ.ย. 2564 หลังจากบริษัทลดค่ารอบการส่งอาหารลงเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา รวมทั้งสหภาพไรเดอร์ยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมหารือกับกระทรวงแรงงานและคณะกรรมาธิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้ง เพื่อให้เข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมแก้ไขถึงประเด็นปัญหาและความขัดแย้งที่ผ่านมาระหว่างบริษัทแพลทฟอร์มหลายๆ บริษัทกับไรเดอร์

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. สหภาพไรเดอร์ได้รับการติดต่อจากพี่น้องไรเดอร์ที่ส่งอาหารให้กับบริษัทเดลิเวอรี่ ฮีโร่ (แอพพลิเคชัน ฟู้ดแพนด้า) ให้เข้ามาช่วยเหลือและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเดือดร้อนที่ไรเดอร์ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนระยะสั้นสืบเนื่องจากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ หลังจากเหตุการณ์ความไม่พอใจของผู้บริโภคและร้านค้าถึงท่าทีของบริษัทต่อไรเดอร์ที่ร่วมชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา หรือความเดือดร้อนระยะยาวสืบเนื่องจากเงื่อนไขในการส่งอาหารที่ไรเดอร์มองว่าไม่เป็นธรรม ดังที่ไรเดอร์จากฟู้ดแพนด้าได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 โดยทางสหภาพไรเดอร์ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ลงนามเรียกร้องให้บริษัทเคารพสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองของไรเดอร์ และได้ร่วมหารือกับกลุ่มผู้บริโภคหลายๆ กลุ่ม รวมทั้ง กลุ่มเยาวชนปลดแอด ซึ่งเป็นผู้เรียกร้องให้มีมาตรการตอบโต้บริษัท โดยสหภาพและกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มีความเห็นอกเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มองว่าบริษัทจำเป็นต้องมีการประกาศการเคารพเสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง และมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในการทำงานของไรเดอร์ ทางกลุ่มและองค์กรต่างๆ จึงจะมีการพิจารณาถึงการยุติการมาตรการตอบโต้บริษัทตามที่ผ่านมา

ทางสหภาพไรเดอร์จึงขอเรียกร้องให้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนสัญญา สภาพการจ้าง การทำงาน ให้เกิดความเป็นธรรมกับไรเดอร์ และร้านค้า เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำขอโทษ โดยมีข้อเสนอดังนี้

1. ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับไรเดอร์ไม่ต่ำกว่า ออเดอร์ละ 25 บาท ทั่วประเทศ

2. ขอให้บริษัทฯ ยกเลิกการเก็บเงินค่าอุปกรณ์การทำงาน ได้แก่ ชุดทำงานและกล่องใส่อาหาร โดยไรเดอร์สามารถนำชุดทำงานเก่าและกล่องใส่อาหารที่ชำรุด มาแลกของใหม่จากบริษัทฯ ได้ ปีละ 1ชุด

3. ขอให้บริษัทฯ ลดราคา ค่า GP จากเดิม 30% ให้เหลือ 15% และงดเก็บค่า GP กับร้านค้า เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2564

ทางสหภาพไรเดอร์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากทางบริษัทฯ ได้ตกลงตามข้อเสนอทั้ง 3 ข้อนี้ จะช่วยทำให้ทุกส่วนฝ่าย ได้เห็นถึงเจตนาและความจริงใจในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ และหันกลับมาใช้บริการของท่านดังเดิม

ด้วยความสมานฉันท์

สหภาพไรเดอร์

แถลงการณ์ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net