Skip to main content
sharethis

กรุงเทพโพลเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 1,172 คน ระบุ 'ไฟเซอร์' เป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่คนไทยอยากฉีดมากที่สุดแต่ไม่ได้ฉีดในภาพรวมคนไทยมีความพึงพอใจต่อการรับวัคซีนในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุดคือการบริการช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน

27 พ.ย. 2564 เนื่องในวันที่ 27 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพโพลโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดวัคซีนแห่งปี” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,172 คน พบว่าประชาชนร้อยละ 32.0 อยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.4 อยากฉีดของโมเดอร์นา และร้อยละ10.4 อยากฉีดของแอสตร้าเซนเนก้า
    
สำหรับความพึงพอใจต่อการรับวัคซีน โควิด-19 พบว่า ในภาพรวมได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.33คะแนน ซึ่งแปลผลได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 คะแนน รองลงมาคือ การแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบทั้งประเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คะแนน ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน การล็อกดาวน์ประเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 คะแนน

เมื่อถามถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 พบว่าประชาชนร้อยละ 39.9 นึกถึง นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 23.5 นึกถึง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และร้อยละ 15.3 นึกถึง พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net