People Go Network แถลงปีหน้าเขียนราษฎร์ธรรมนูญ-ธรรมนูญชุมชน หวังแก้ รธน.ให้อำนาจอธิปไตยเป็นของ ปชช.

People Go Network จัดกิจกรรม "ราษฎร์ธรรมนูญ" ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ  พร้อมแถลงรอบปีหน้าจะเขียนราษฎร์ธรรมนูญและธรรมนูญชุมชน และนำเสนอสู่สาธารณชน ดันให้เกิดการแก้ไขตามหลักคิดที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ทางการเมืองหนุนกระบวนการนี้ 

10 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ธ.ค.) ช่วงเย็นถึงค่ำ ที่ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ เครือข่ายภาคประชาชน People Go Network จัดกิจกรรม "ราษฎร์ธรรมนูญ" PeopleGO Face'Tival เพื่อบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยตั้งแต่เริ่มงาน เวลา 17.05 น. ตำรวจจาก สน.ปทุมวันประกาศข้อห้ามการชุมนุมตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขณะที่ สมาชิกกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดที่ร่วมแสดงความเห็น กล่าวว่าที่ตนเห็นด้วยกับสภาเดี่ยวเพราะว่าตั้งแต่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้ง ส.ว. ขึ้นมาก็ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน ทั้งที่นักการเมืองไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศตั้งเป็นตัวแทนของชาวบ้านได้ เพื่อทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี เมื่อ คสช.ตั้ง ส.ว.เข้ามาก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรให้ชาวบ้านเลยก็ควรจะสูญพันธุ์ไปให้หมด

ทั้งนี้เครือข่ายภาคประชาชน People Go Network ออกแถลงการณ์ราษฎร์ธรรมนูญอำนาจสถาปนากฎหมายสูงสุดเป็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ราษฎร์ธรรมนูญ อำนาจสถาปนากฎหมายสูงสุดเป็นของประชาชน

เมื่อรัฐธรรมนูญบอกกับเราว่าสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ย่อมกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง เมื่อดีเอ็นเอบอกกับเราว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าหญิงชายมานับล้านปีแล้ว และความรักความปรารถนาในเพศหลากหลายคือธรรมชาติของมนุษย์ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับบอกว่ามนุษย์มีแค่สองเพศ เพศอื่นถือเป็นเรื่องวิปริต เมื่อธรรมชาติผู้ให้กำเนิดบอกกับเราว่าทะเลจะนะมีฝูงปลาเป็นอาหารให้เราชั่วนิรันดร์ แต่นายหน้าค้าที่ดินกลับบอกว่าที่ดินแถบนั้นปลูกได้แค่แตงโม และเมื่อหัวหน้ารัฐบาลบอกว่าสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมคือการมั่วสุม เมื่อนั้นบ้านเมืองก็อยู่ในยุคเสื่อมสุดขีด ถูกปกครองด้วยอำนาจที่อยู่เหนือกฎหมาย เป็นขั้วตรงข้ามกับระบอบการปกครองที่กฎหมายคือการยับยั้งชั่งใจของอำนาจ

ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากการมองว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือปัญหา ไม่ยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชน เกิดการต่อต้านนักการเมืองจนนำไปสู่รัฐประหาร เพื่อดึงเอาอำนาจออกจากภาคประชาชน โดยการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่สร้างระบอบการเมืองใหม่ที่โน้มนำไปสู่ระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยใช้องค์กรอิสระเข้ามาจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ ปรับบทบาท สถานะและตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์ให้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ถ่ายโอนอำนาจประชาชนไปยังองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับอธิปไตยของประชาชน

แน่นอนว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นปัญหา ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่คือสิ่งจำเป็นที่มิอาจทำลายได้ หนทางแก้ที่ดีที่สุดคือการถ่ายโอนอำนาจลงไปข้างล่างเพื่อเชื่อมประสานประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยทางตรงที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเข้าด้วยกัน

People Go Network จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะเดินทางไกลอย่างมีจุดมุ่งหมายไปถึงให้ได้ในรุ่นเราเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ‘ราษฎร์ธรรมนูญ' ดึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญมาเป็นของประชาชน ตามหลักการประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เพื่อให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พ้นไปจากความเกี่ยวข้องทางการเมืองใด ๆ อย่างแท้จริง เปลี่ยนผ่านการรวมศูนย์อำนาจที่ให้รัฐเป็นผู้จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมาสู่การให้ประชาชนเป็นเจ้าของ และกระจายอำนาจรัฐโดยเคารพความแตกต่างหลากหลาย บนพื้นฐานของความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน มิใช่เป็นไปเพื่อความมั่นคงของการบริหารราชการแผ่นดิน หรือความมั่นคงของรัฐ องค์กรของรัฐและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนและต้องพร้อมรับผิดต่อการใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้ ชดเชย เยียวยาแก่ประชาชนผู้เสียหายจากการกระทำของรัฐ ขจัดปัญหาความล้มเหลวของการใช้อำนาจที่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้จงได้

และโดยที่เจตจำนงของเราจะไม่เขียนราษฎร์ธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเพียงฉบับเดียว แต่เราจะลงไปในพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค เพื่อเขียน ‘ธรรมนูญชุมชน’ ให้ ‘ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน’ และกำหนดวิถีชีวิตของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เราจะใช้เวลาในรอบปีหน้าเพื่อเขียนราษฎร์ธรรมนูญและธรรมนูญชุมชน และนำเสนอสู่สาธารณชนเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขตามหลักคิดที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนที่ซึ่งสถิตย์อำนาจสถาปนากฎหมายสูงสุดเป็นของประชาชน โดยไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวใดๆ

เราขอเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งพรรคการเมือง องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ขบวนประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมสนับสนุนกระบวนการนี้ของเรา เพื่อที่ราษฎร์ธรรมนูญจะเป็นพันธะสัญญาในการสรรสร้างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเราให้เพิ่มพูนความอยู่ดีมีสุขแก่ปากท้องของประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป

สถาปนาราษฎร์ธรรมนูญ ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

People Go Network

ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

10 ธันวาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในงานมีการจัดกิจกรรม "ใบหน้าราษฎร์ธรรมนูญ" โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมถ่ายภาพเพื่อสร้างนิทรรศการ พร้อมเขียนข้อความถึงสังคมไทย โดยนิทรรศการ นี้ต่อไปจะมีการนำไปแสดงในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศและจะรวบรวมใบหน้าประชาชนในจังหวัดต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ในวงแลกเปลี่ยนเรื่องเสรีภาพ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประเด็นกัน เรื่องทรัพยากรและที่ดิน

โดยผู้เข้าร่วมรายหนึ่งกล่าวถึงปัญหาที่ประชาชนไม่มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่อยู่ของตัวเอง ตนรู้สึกโกรธรัฐอ้างว่าทรัพากรธรรมชาติเป็นของรัฐและใช้อำนาจมาเป็นคนตัดสินใจว่าบ้านเกิดของเธอจะถูกถ่ายโอนให้เอกชนเข้ามาหาประโยชน์ฝ่ายเดียวโดยที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้ร่วมตัดสินใจว่าการใช้ทรัพยากรเลย

ผู้เข้าร่วมอีกรายร่วมแสดงความเห็นว่า เมื่อชาวบ้านออกมาเรียกร้องก็ถูกขับไล่ ถูกดำเนินคดี แต่รัฐจะไล่ให้ไปไหนได้เพราะประเทศไทยก็มีอยู่เท่านี้

ขณะที่สมาชิกเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นรายหนึ่ง กล่าวว่า พวกตนก็เพิ่งถูกสลายชุมนุมไปทั้งที่พวกเขาก็เพียงแต่มาทวงสัญญาการหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่รัฐเคยสัญญาไว้เมื่อปีที่แล้ว แต่เมื่อมาทวงรัฐก็ปัดึวามรับผิดชอบไม่ยอมรับว่าได้ให้สัญญากับชาวบ้านไว้ แล้วก็สลายชุมนุมของพวกเขา

"ทำเหมือนกับพวกเราไม่ใช่คน ถูกสลายชุมนุมแบบสายฟ้าแล่บ" สมาชิกเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่เสริมว่าคนที่มาชุมนุมก็มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วตำรวจก็ลากไปขึ้นรถ เขายอมรับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องสิทธิของประชาชนนี้ได้อย่างไร

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์