Skip to main content
sharethis

สวนดุสิตโพลสำรวจผู้ปกครอง 1,089 คน พบ 83.79% ห่วงสุขภาพของบุตรหลานการฉีดวัคซีนโควิด-19 55.52% ไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อคุณภาพของการเรียนการสอนออนไลน์    

13 ก.พ. 2565 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ต้องดูแลหลายด้าน ทั้งด้านการเรียน ค่าใช้จ่าย การเลี้ยงดู และด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,089 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 ก.พ. 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จำนวนบุตรหลานที่ดูแลรับผิดชอบ 

1 คน 46.84%        2 คน 41.51%        3 คน 9.54%        มากกว่า 3 คน 2.11%

2. ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายใดบ้างในการดูแลบุตรหลานในยุคโควิด-19

อันดับ 1

ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน      

78.26%

อันดับ 2

ค่าอาหารการกิน

76.23%

อันดับ 3

ค่าดูแลสุขภาพ เช่น ค่ายา หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK

75.49%

3. เรื่องที่ผู้ปกครองหนักใจสำหรับการดูแลรับผิดชอบบุตรหลานในยุคโควิด-19

อันดับ 1

สุขภาพของบุตรหลาน การฉีดวัคซีนโควิด-19   

83.79%

อันดับ 2

การเรียนออนไลน์

70.63%

อันดับ 3

พฤติกรรมการแสดงออกและพัฒนาการ

69.43%

4. ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19

ไม่ค่อยเชื่อมั่น 55.52%        ค่อนข้างเชื่อมั่น 27.02%         ไม่เชื่อมั่น 11.33%       เชื่อมั่นมาก 6.13%    

5. ผู้ปกครองอยากให้โรงเรียน/สถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไร

อันดับ 1

ออกแบบการเรียนการสอนที่สนุกและได้สาระความรู้ ไม่เครียด บรรยากาศการเรียนดี

87.42%

อันดับ 2

ใช้วิธีการหลากหลาย เช่น เล่นเกม ทำกิจกรรม ใช้สื่อที่ดึงดูดผู้เรียนออนไลน์ได้   

63.92%

อันดับ 3

จัดการเรียนการสอนที่เข้าใจผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อม 

55.13%

6. ตามที่มีการกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก (อายุ 5 ปีขึ้นไป) ผู้ปกครองมีความกังวลหรือไม่

ค่อนข้างกังวล 45.54%       กังวลมาก 30.82%      ไม่ค่อยกังวล 19.50%       ไม่กังวล 4.14%

7. สิ่งที่ผู้ปกครองกังวลใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับบุตรหลานมีอะไรบ้าง

อันดับ 1

ประสิทธิภาพของวัคซีน ฉีดแล้วอาจยังเสี่ยงติดโควิด-19  

72.72%

อันดับ 2

ผลข้างเคียงของวัคซีนที่มีต่อเด็กในระยะยาว   

68.29%

อันดับ 3

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนทันที

67.83%

 

8. สำหรับการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มบุตรหลาน ถ้าให้เลือกระหว่าง “การฉีดวัคซีน” กับ “การป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด”

   ผู้ปกครองจะเลือกอะไร

อันดับ 1

ทำทั้งสองอย่างควบคู่กัน

66.75%

อันดับ 2

ให้บุตรหลานป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด     

25.56%

อันดับ 3

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุตรหลาน        

7.69%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าวิกฤติเด็กไทยที่อัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดเจนจากจำนวนบุตรหลานที่ผู้ปกครองดูแลมีประมาณ 1-2 คน เท่านั้น แต่ถึงกระนั้นกลับมีภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูอยู่ไม่น้อย และโควิด-19 ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ การเรียนออนไลน์ อาหารการกิน ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวัคซีนของบุตรหลาน อีกด้วย หัวอกของผู้ปกครองในยุคโควิด-19 นี้จึงมีปัญหาที่น่าหนักใจหลายอย่าง การให้กำลังใจดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้

ด้าน ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าปัจจุบันผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากในเรื่องการเรียนของบุตรหลาน อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก ทำให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง และการเรียนออนไลน์ยังคงเป็นปัญหากับผู้ปกครองและเด็กในหลายครอบครัว โดยเฉพาะในครอบครัวที่เป็นเด็กเล็ก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการปรับตัวของครูและโรงเรียนอาจไม่ตอบโจทย์การเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ บรรยากาศการเรียนการทำกิจกรรมยังไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบุตรหลานยังไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีความกังวลในเรื่องของสุขภาพและการฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการข้างเคียงยังมีไม่มากพอ และการฉีดวัคซีนยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองก็ยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขคือการฉีดวัคซีน และให้บุตรหลานป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net