Skip to main content
sharethis

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ ข่าวที่ว่า รัฐใช้งบประมาณสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 จำนวน 60 ล้านบาท ที่ค่ายทหาร จ.ลพบุรี เป็น 'ข่าวบิดเบือน' ยกกองทัพบก แจ้งเงินมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ขณะที่ข่าววันอัญเชิญของกองทัพบกเอง ระบุเพียงว่า ทบ.ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 63 กรมศิลปากรออกแบบ กรมยุทธโยธาทหารบกเป็นหน่วยควบคุมงาน 

 

16 มี.ค.2565 จากกรณีมีการเปิดข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ ร.9 ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก มูลค่าโครงการประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจุดใกล้กับที่อนุสาวรีย์พระยาพหลฯ ถูกรื้อออก นั้น 

ล่าสุดวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Anti-Fake News Center Thailand' ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ้างว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็น ข่าวบิดเบือน รัฐใช้งบประมาณสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 จำนวน 60 ล้านบาท ที่ค่ายทหารที่ จ.ลพบุรี

"ทางกองทัพบก กระทรวงกลาโหมขอชี้แจงว่า การก่อสร้างใช้ทุนทรัพย์จากการบริจาค โดยที่ผ่านมากองทัพบกได้ประกอบพิธีอัญชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ.ลพบุรี เมื่อ 6 มี.ค. 65 โดยแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ใช้ทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่อันสง่างามสมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้มาสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยังระบุด้วยว่า แท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้ทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่อันสง่างามสมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้มาสักการะ ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากที่ประชาไทตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎในสื่อออนไลน์เพิ่มเติม พบกลว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ในรายงานข่าวของกองทัพบกเอง ที่รายงานถึงกิจกรรมกองทัพบกอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล นั้น ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเงินงบประมาณในการจัดสร้าง ระบุตอนหนึ่งเพียงว่า  "สำหรับการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาประดิษฐาน ณ ค่ายภูมิพล ในครั้งนี้ กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุน จากกรมศิลปากรในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแท่นประดิษฐาน และแบบภูมิทัศน์ โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างตามกรอบเวลาจนแล้วเสร็จ โดยกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นหน่วยควบคุมงาน"

รายงานข่าวของกองทัพบกเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบโครงการที่เกี่ยวข้องดังนี้

โครงการ

หน่วยงานที่ประกาศ

วงเงินสัญญา

วันที่ประกาศโครงการ

เลขที่โครงการ

อ้างอิง

จ้างเหมางานรื้อถอนแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบริเวณด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองทัพบก

81,200

13/08/2563

63047545708

https://actai.co/ProjectDetail/63047545708?fillterPj=

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานรื้อถอนแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ไป ประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองทัพบก

98,347

13/08/2563

63047479765

https://actai.co/ProjectDetail/63047479765?fillterPj=

จ้างงานประกอบอุปกรณ์ยึดตรึงในการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองทัพบก

245,000

29/06/2563

63037450211

https://actai.co/ProjectDetail/63037450211?fillterPj=

ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนสำหรับงานรื้อถอนแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรบริเวณด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองทัพบก

10,412

13/08/2563

63047571514

https://actai.co/ProjectDetail/63047571514?fillterPj=

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

กองทัพบก

59,873,500

27/08/2564

64067459274

https://actai.co/ProjectDetail/64067459274?fillterPj=

โดยเฉพาะส่วน โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว โดยวิธีคัดเลือกนั้น มีรายละเอียดสัญญาก่อสร้าง และวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซึ่งเผยแพร่ใน เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก (https://postengineer.rta.mi.th/ped/procurement/files/notice2564_659.pdf) ดังนี้ 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net