Skip to main content
sharethis

กองทัพบกทำพิธีอัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล หรือชื่อเดิม ‘ค่ายพหลโยธิน’ คาดตั้งจุดเดียวกับอนุสาวรีย์พระยาพหลฯ ซึ่งถูกย้ายเมื่อปี’63


6 มี.ค. 65 สื่อโซเชียลมีเดีย ‘เฟซบุ๊ก’ กลุ่มสาธารณะ “กรมยุทธศึกษาทหารบก” โพสต์ข้อความ พร้อมภาพวันนี้ (6 มี.ค.) ระบุว่า กองทัพบกอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล หรือชื่อเดิมคือ ‘ค่ายพหลโยธิน’ ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.ลพบุรี

ในข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ระบุว่า สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับกองทัพบก โดยกองทัพบกได้อัญเชิญมาประดิษฐานอย่างสมพระเกียรติ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล 

วันนี้ (6 มี.ค.) เมื่อเวลา 9.45 น. ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ.ลพบุรี กองทัพบกประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลตรีหญิง พิมพ์พิศา  จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อธิบดีกรมศิลปากร นายอำเภอเมืองลพบุรี ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ของพระสงฆ์ 10 รูป พิธีบวงสรวงพระบรมรูปฯบริเวณแท่นประดิษฐาน

คณะโหรพราหมณ์กล่าวโองการบวงสรวง การโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวง จากนั้นประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปฯ ขึ้นประดิษฐาน ผู้บัญชาการทหารบกดึงสายสูตรอัญเชิญประดิษฐานพระบรมรูปฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา คณะโหรพราหมณ์เป่าแตรสังข์ลั่นฆ้องชัยและลั่นบัณเฑาะว์  พิธีสุดท้ายผู้บัญชาการทหารบกถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 

กองทัพบกระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 และกองทัพบกนำมาประดิษฐาน ณ ค่ายภูมิพล เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความจงรักภักดี และยึดมั่นในภารกิจของกองทัพในอันที่จะพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่บรรดาเหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมถึงประชาชนชาวไทยได้มาเคารพ สักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาประดิษฐาน ณ ค่ายภูมิพล ในครั้งนี้ กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแท่นประดิษฐาน และแบบภูมิทัศน์ โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างตามกรอบเวลาจนแล้วเสร็จ โดยกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นหน่วยควบคุมงาน

นอกจากนี้ ช่องยูทูบ “Wassana Nanuam” โพสต์วิดีโอสั้น เผยให้เห็นภาพพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 9 วันนี้   

ตั้งจุดเดียวกับอนุสาวรีย์ พระยาพหลฯ 

แม้ว่าในรายละเอียดข่าวจากกองทัพบกไม่ได้ระบุถึงที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ว่าอยู่ส่วนใดของค่ายภูมิพล แต่ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า จุดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 เป็นจุดเดียวกับที่อนุสาวรีย์ พณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (อนุสาวรีย์พระยาพหลฯ) เคยตั้งอยู่ 

ผู้สื่อข่าวลองเทียบรูปภาพภูมิทัศน์ลานหน้าสโมสรนายทหาร ค่ายภูมิพล เมื่อ 26 ม.ค. 63 ซึ่งเป็นจุดที่อนุสาวรีย์พระยาพหลฯ เคยตั้งอยู่ กับในภาพพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 9 พบว่า 1) อาคารสโมสรนายทหารปืนใหญ่ ปกติตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายของอนุสาวรีย์พระยาพหลฯ นั้น ในภาพพิธีของอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 9 อาคารสโมสรนายทหารปืนใหญ่ ตั้งอยู่ในด้านซ้ายของพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 เช่นเดียวกัน 

ภาพ ทำพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสรณ์ ร. 9 ที่ค่ายภูมิพล เมื่อ 6 มี.ค. 65 ในวงกลมแดง คือ อาคารสโมสรนายทหารปืนใหญ่ (ภาพจาก ยูทูบ Wassana Nanuam)

และ 2) มีจุดสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า ตามรูปด้านล่าง รูปที่ 3 ภาพในพิธีอัญเชิญฯ จะเห็นอาคารซึ่งตรงกับรูปในภาพที่ประชาไทถ่ายเมื่อปี 2563 ดังภาพด้านล่าง รูปที่ 1

รูปกลาง หรือรูปที่ 2 - อนุสาวรีย์ พณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เมื่อ 2562

รูปล่าง หรือรูปที่ 3 พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 เมื่อ 6 มี.ค. 65 (ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กรมยุทธศึกษาทหารบก)

สำหรับการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์พระยาพหลฯ เริ่มขึ้นเมื่อราวปี 2562 สำนักข่าว บีบีซีไทย รายงานเมื่อ 27 ธ.ค. 62 ระบุว่า พ.ต.พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา บุตรชายคนที่ 4 ของพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในปีกทหารของคณะราษฎร ให้ข้อมูลว่า ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี จะจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และอนุสาวรีย์พระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อที่จะทำการย้ายอนุสาวรีย์ทั้งสองแห่งออกในเดือน ม.ค. 2563 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นการรื้อออกหรือจัดเก็บไว้ยังสถานที่ใด 

ก่อนที่ต่อมา เมื่อ 26 ม.ค. 63 ทีมผู้สื่อข่าวประชาไท ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในค่ายภูมิพล หรือค่ายพหลโยธิน โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าลานหน้าสโมสรนายทหาร ปรากฏว่าไม่พบอนุสาวรีย์พระพหลฯ อีกแล้ว และเมื่อ 6 มี.ค. 65 มีการทำพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ตามที่รายงานข้างต้น 

นอกจากนี้ สำหรับค่ายภูมิพล เดิมชื่อค่ายว่า ‘ค่ายพหลโยธิน’ แต่มีการเปลี่ยนชื่อหลังจากเมื่อ 24 มี.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนาม ค่ายทหาร ประกอบด้วย ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพหลโยธิน" มีที่ตั้ง ว่า "ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายภูมิพล" และกองพลทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ "ค่ายพิบูลสงคราม" มีที่ตั้ง  ว่า “ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และพระราชทานนามย่อว่า "ค่ายสิริกิติ์"

ข่าวที่เกี่ยวข้องอื่น

 หมายเหตุ ประชาไทมีการปรับเนื้อหาเป็นปัจจุบัน เมื่อ 7 มี.ค. 65 เวลา 1.35 น.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net