สภาผู้แทนราษฎร มีมติ 278 ต่อ 192 เสียง ผ่าน ร่างพ.ร.บ.งบฯ 66 วาระแรก  

3 มิ.ย.2565 เวลา 1.20 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติรับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีมติรับหลักการ 278 เสียง ไม่รับหลักการ 192เสียง งดออกเสียง 2เสียง ทั้งนี้มีสมาชิกแสดงตนทั้งสิ้น 474 คน

และที่ประชุมได้เข้าสู่ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน 72 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 30 วัน และจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 6 มิ.ย.นี้

ขณะที่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 72 คน เพื่อพิจารณารายละเอียด ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป โดยมีรายชื่อ ดังนี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) 18 คน ประกอบด้วย 1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง 2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 3.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 4.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม 6.นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล 7.นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง 8.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย 9.น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 10.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา 11.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคเศรษฐกิจไทย 12.นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา 13.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย 14.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ 15.พล.ท.กิติ นิมิหุต 16.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 17.นายนพดล พลเสน 18.นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม

พรรคเพื่อไทย 15 คน ประกอบด้วย 1.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 2.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี 3.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 4.นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน 5.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม 6.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.กทม. 7.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 8.นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา 9.นายวีรพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ 10.นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก 11.นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร 12.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี 13.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กทม. 14. น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด และ 15.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

พรรคพลังประชารัฐ 11 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี 2.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี 3.นายสำฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ 4.นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ 6.นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ 7.นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี 8.นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช 9.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา 10 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. และ 11.นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ 6 คน ประกอบด้วย สาคร เกี่ยวข้อง ศิริวรรณ นพ.บัญญัติ ธีรพัฒน์ ชัยชนะ นางศรีสมร

พรรคภูมิใจไทย 7 คน ประกอบ ด้วย 1.น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี 2.นายสมเจตน์ ลิมปพันธุ์ ส.ส.สุโขทัย 3.นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี 4.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 5.นายเอกราช ช่างเหล่า ส.ส.ขอนแก่น 6.นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ และ 7.นายปวีณ แช่จึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ

พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน ประกอบด้วย 1.นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ 2.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง 4.นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 5.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และ 6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคก้าวไกล 6 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธานามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 6.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกล

พรรคเศรษฐกิจไทย 2 คน ประกอบด้วย 1.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 2.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน คือ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด

พรรคเสรีรวมไทย 1 คน คือ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

พรรคประชาชาติ 1 คน คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน คือ นายมนุญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเพื่อชาติ 1 คน คือ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน คือ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคพลังท้องถิ่นไท 1 คน คือ นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้มีกำหนดการแปรญัตติภายใน 30 วัน โดย กมธ.เริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 6 มิ.ย. นี้ เวลา 14.00 น.

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่าสำหรับผลโหวตการลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านวาระรับหลักการ ด้วยคะแนน 278 ต่อ 194 งดออกเสียง 2 นั้น ในส่วนคะแนนให้ความเห็นชอบ 278 เสียง มาจากเสียง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา ที่ลงคะแนนให้ความเห็นชอบ ไม่มีแตกแถว

รวมถึงเสียงของกลุ่มตัวแปรอย่างพรรคเศรษฐกิจไทย จำนวน 16 เสียง ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มีปัญหาขัดแย้งกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ ส.ส.กลุ่ม 16 จำนวน 18 คน ที่ประกอบด้วย ส.ส.พรรคเล็กบางส่วน ได้แก่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลังชาติไทย ที่ต่างเทคะแนนให้ความเห็นชอบครบทุกคน

ขณะเดียวกันยังได้เสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมด้วยอีก 7 คน จาก ส.ส.ศรีสะเกษ 3 คน ที่เตรียมย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้แก่นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายธีระ ไตรสรณกุล นางผ่องศรี แซ่จึง ส่วนอีก 4 คนได้แก่ นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ ส.ส.อุดรธานี นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา

รวมถึงกลุ่ม ส.ส.งูเห่า หน้าเก่า 4 คน จากพรรคก้าวไกล ที่โหวตสวนมติพรรคมาลงคะแนนเห็นชอบให้ฝ่ายรัฐบาลได้แก่ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายเอกภพ เพียรวิเศษ ส.ส.เชียงราย นอกจากนี้ยังมีนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ที่เป็นอีกหนึ่งงูเห่าหน้าเดิมที่ลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับคะแนนไม่เห็นชอบ จำนวน 194 เสียง มาจากซีกฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 เสียงคือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล รวมถึงพรรคไทยศรีวิไลย์ของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์

ส่วนคะแนนงดออกเสียง 2 คนคือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เป็นอีกหนึ่ง ส.ส.งูเห่าในพรรค

ทั้งนี้คะแนนของฝ่ายค้านถือว่าหายไป 14 เสียง จากยอด ส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมด 208 คน โดยหายไปจากงูเห่าพรรคเพื่อไทย 7คน พรรคก้าวไกล 4 คน พรรคประชาชาติ 1 คน และมี ส.ส.เพื่อไทยอีก 2 คน ที่ขาดการประชุม ได้แก่ นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ และนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ

เพิ่มเติมเนื้อหาเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 14.35 น.

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์