Skip to main content
sharethis

เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรเด็กและเยาวชน กว่า 33 องค์กร ยื่นหนังสือ ปธ.กมธ.ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ถกร่างดังกล่าวเน้นใช้ทางการแพทย์ ไม่เปิดนันทนาการ คุมการเข้าถึงเด็กต่ำกว่า 20 ปี กลุ่มเปราะบาง ห้ามเด็ดขาดในสถานศึกษา สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ลั่นไม่ควรรีบเร่งปิดจ็อบ ขอขยายเวลา เร่งศึกษาลดผลกระทบ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนรอบด้าน ส.ส.เพื่อไทย ชมอนุโมทนามติ มส. อย่างเร่งด่วน ห้ามปลูก-เสพ “กัญชา-กัญชง” ในวัด

 

1 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า วันนี้ (1 ก.ค.) ที่อาคารรัฐสภา องค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว กว่า 33 องค์กร นำโดย ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ  เข้าพบ ศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เพื่อยื่นข้อเสนอต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว  ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ปกป้องลูกหลานจากกัญชาเสรี” ด้วยการแต่งหน้าขอบตาดำ คลุมใบกัญชา(จำลอง)เพื่อสะท้อนภาพเด็กเยาวชนติดกัญชา   

ทิชา กล่าวว่า จากความพยายามของพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ผลักดันเพื่อปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด โดยประกาศ สธ. มีผลเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ปลดล็อคให้ทุกส่วนของกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป เพียงวันแรกของการปลดล็อค พบสินค้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมจากัญชาวางจำหน่ายทั่วประเทศ อย่างเปิดเผยและเสรี ทั้งเครื่องดื่ม ขนม รวมถึงต้นกัญชา เป็นต้น มีความห่วงใยจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาสังคม รวมถึงศิลปินดารา นักร้อง ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม โดยเฉพาะการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ แม้สภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 แต่ยังต้องใช้เวลานานกว่าที่จะพิจารณาออกกฎหมายและมีผลบังคับใช้ ทำให้ขณะนี้ ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชา กัญชง และหากพิจารณาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จะพบว่ามีการให้สิทธิประชาชนสามารถปลูกกัญชา กัญชงเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้สามารถใช้ในทางนันทนาการได้ ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ใช้กัญชา กัญชงในทางที่ผิด ไม่สามารถควบคุมปัญหาจากการเมากัญชาได้ เช่น เมากัญชาขับรถ การเสพหรือบริโภคเกินขนาด การคิดค้นสูตรผสมต่างๆ ที่อันตราย การกำหนดปริมาณกัญชาในส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

“ขอเรียกร้องให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการที่รัดกุม ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาจากการอนุญาตให้มีการใช้กัญชา กัญชง เช่น ต้องควบคุมการปลูก การนำไปใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย จำกัดการเข้าถึง ควบคุมอายุ ห้ามโฆษณา บทลงโทษ มาตรการกำหนดไม่ให้เสพกัญชาแล้วขับขี่ยานพาหนะ และมาตรการต่างๆ ในการให้ความรู้แก่ประชาชน” ทิชา กล่าว

ณัฐพงศ์   สำเภาแก้ว   ผู้ประสานงานเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง  กล่าวว่า เครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืน และข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ดังนี้ 1.เครือข่ายไม่คัดค้านการใช้กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ หรือเศรษฐกิจ แต่เครือข่ายไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ เพราะแม้กัญชาจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด แต่ฤทธิ์ของกัญชา กัญชง ยังส่งผลต่อระบบประสาททำให้มีอาการมีนเมา ประสาทหลอน และเสพติดได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบพัฒนาการของสมอง ทำให้โครงสร้างสมองผิดปกติ ความสามารถในการตัดสินใจ คิด วิเคราะห์ลดลง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรควิตกกังวล ซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตายได้ 2.ควรกำหนดให้สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ห้ามเสพ ห้ามขายกัญชา และห้ามจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ทุกชนิด และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานดังกล่าวอนุญาตให้จัด เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมค่าย กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา เป็นต้น 3. การห้ามขายกัญชาให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้สูงกว่าข้อเสนอเดิมสองเท่า และควรพิจารณามาตรการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิด เช่น กรณีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเด็กหรือผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรต้องรับโทษทางอาญา โดยเชื่อโยงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นต้น  

4. ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติโดยเด็ดขาด เพื่อจำกัดการเข้าถึงและควบคุมอายุของผู้ซื้อ  และต้องควบคุมปริมาณความเข้มข้นของกัญชาที่ผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาต้องระบุปริมาณส่วนผสมของกัญชาให้ชัดเจน  นอกจากนี้ต้องมีการระบุข้อความคำเตือนเกี่ยวกับการใช้กัญชา 5. ควรห้ามการโฆษณากัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสวนผสมของกัญชา กัญชง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาที่มุ่งเป้าเชิญชวนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  6.ขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ และเปิดรับฟังความคิดเห็น ประชาชนในวงกว้างอย่างจริงจัง ทั่วถึง ไม่เร่งรีบ  7.ควรกำหนดให้คณะกรรมการควบคุมกัญชา กัญชง ต้องมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และลดผลกระทบจากกัญชา กัญชง มิใช่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเพียงอย่างเดียว

ส.ส.เพื่อไทย ชมอนุโมทนามติ มส. อย่างเร่งด่วน ห้ามปลูก-เสพ “กัญชา-กัญชง” ในวัด

ขณะทีมสื่อพรรคเพื่อไทย รายงานต่อสื่อมวลชนด้วยว่า นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าจากการที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ผ่านมามีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับกัญชา คือ 1.ห้ามวัดทุกวัดใช้พื้นที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ เพาะปลูกกัญชา กัญชง ใบกระท่อม 2.ห้ามพระภิกษุสามเณร เสพกัญชา กัญชงใบกระท่อม เว้นแต่เป็นการบำบัดรักษาโรคตามแพทย์สั่ง 3. มอบสำนักพุทธฯแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้คณะสงฆ์ในปกครองปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม  ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งตนขอชื่นชมที่ทางมหาเถรสมาคม ออกคำสั่งอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวงการสงฆ์

นิยม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการออกคำสั่งต่างๆ รวมถึงแก้กฎหมายที่มีการผลักดันจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เร่งรัดให้ทำให้กัญชาถูกกฎหมาย นี่เป็นเพราะที่ผ่านมาไม่มีผลงานในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ จึงเร่งมาทำให้กัญชาถูกกฎหมายในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าการจะทำให้กัญชาถูกกฎหมาย ควรมีมาตรการที่ให้ความคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง ให้ปลอดภัยเสียก่อนไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร พระภิกษุสามเณร การเร่งออกกฎหมายแบบนี้จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยเสียหายหรือไม่เพราะในหลายประเทศยังไม่ยอมรับกัญชา หากนักท่องเที่ยวเขากลับไปยังประเทศเขาซึ่งมีกัญชาอยู่ในร่างกายโดยเขาไม่ทราบ เขาจะเดือดร้อนหรือไม่จะกลับมาเมืองไทยอีกไหม และในฐานะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแล้วปล่อยให้กลายเป็นแหล่งยาเสพติด ต่างชาติที่เขาเป็นเมืองพุทธเขาจะมองเราในฐานะที่เคยเป็นอดีตศูนย์กลางพุทธโลกอย่างไร 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net