Skip to main content
sharethis

ส่องงบฯ 66 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วางงบ 3 ล้าน จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ขณะที่ตรวจสอบผ่าน ACTAi พบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวกับ "เฉลิมพระชนมพรรษา" อย่างน้อย 36,378 โครงการ งบประมาณรวม 2,939 ล้านบาท


ภาพจากเอกสารประกอบงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 5 กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 19-24 ซึ่งปรากฏ "โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด้านการคมนาคมขนส่ง" อยู่ในงบประมาณตามแผนงานนี้

28 ก.ค.2565 ในโอกาสที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภา จากเอกสารประกอบงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 5 กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 19-24 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ระบุผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง วงงบประมาณ 324,294,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ "บริหารจัดการนโยบาย แผนและมาตรการด้านคมนาคมขนส่งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการ" นั้น มีระบุถึงรายจ่ายอื่นใน โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด้านการคมนาคมขนส่ง ในวงเงิน 3,000,000 บาท

และในแผนรวมทั้งวัตถุประสงค์เดียวกันยังมี โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 1,500,000 บาท ด้วย

รวมทั้งใน เอกสารประกอบงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 1 งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม หน้า 478-481 หน่วยงานคือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในโครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วงงบประมาณรวม 571,510,200 บาท ซึ่งในส่วนนี้มีที่จ่ายเงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 100,000,000 บาท ด้วย


ภาพตัวอย่างการสืบค้นผ่าน ACTAi ด้วยคำว่า "เฉลิมพระชนมพรรษา" วันที่ 28 ก.ค.2565

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบผ่าน ACTAi ซึ่งเป็นแหล่งร่วมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยคำว่า "เฉลิมพระชนมพรรษา" ปรากฎ 36,378 โครงการที่ค้นพบ ใน 4,988 หน่วยงาน งบประมาณรวม 2,939,302,554.41 บาท ช่วงปี 54-65 โดยโครงการที่เก่าสุด วันที่ประกาศโครงการ 16 ก.พ.2554 ในชื่อ "ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 53124003173)" ของ เทศบาลนครพิษณุโลก งบประมาณ 50,000,000 บาท ส่วนโครงการที่พบล่าสุดนั้น วันที่ประกาศโครงการ 31 พ.ค. 2565 ในชื่อ "จ้างเหมาจัดสถานที่กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง" ของเทศบาลเมืองบ้านฉาง งบประมาณ 78,200 บาท

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net