Skip to main content
sharethis

รองผู้ว่าฯ 'ศานนท์' เผย กทม. เตรียมออกประกาศให้สิทธิเด็กในโรงเรียนสังกัด กทม. แต่งกายชุดไปรเวตมาโรงเรียนได้ 1 วัน ผ่อนคลายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี


ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

6 ส.ค. 2565 เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รายงานว่านายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” และร่วมเสวนา สื่อ vs ข่าวปลอม: เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของเยาวชน เป็นงานที่ควรส่งเสริมให้มีการพูดเรื่องนี้มากขึ้นในสังคม กทม.เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลาย มหาวิทยาลัยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดเสรีสำหรับเยาวชน รวมถึงในพื้นที่กทม.ก็มีพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนสังกัดกทม.อีก 437 แห่ง มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 34 แห่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศูนย์สร้างสุขทุกวัยอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกพื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการเรียนหรือการศึกษาเท่านั้น รวมทั้งตามที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้พูดเสมอว่าการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ ในอนาคตทุกคนจึงควรมีทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา และเชื่อว่าการเรียนรู้ในทุกวันนี้เกิดขึ้นนอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดรับความหลากหลาย ไม่จำกัดว่าใครเป็นผู้ให้หรือผู้รับความรู้เท่านั้น การเปิดกว้างทางการเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน ที่กทม.ได้เล็งเห็นและเปิดกว้างมากขึ้น ส่วนตัวคิดว่าทุกคนสามารถเป็นผู้เรียนรู้ได้ ในเรื่องของTikTok ก็ทำให้เห็นว่าผู้ใหญ่ก็ยังเป็นเยาวชนสำหรับโลกดิจิทัลเช่นกัน ผู้ว่าฯ ท่านจึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเมืองมากขึ้น” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเสวนา สื่อ vs ข่าวปลอม: เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณแยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters และคุณเอก ธนกร วงษ์ปัญญา The Standard

“ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ภาพใหญ่คือการมีส่วนร่วมทางสังคม บางครั้งการเมืองในปัจจุบันอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากสื่อและสังคมไปกว้างกว่านั้น การเมืองอาจหมายถึงวัฒนธรรมการรับฟังซึ่งกันและกัน อย่างกทม.เองเราก็เปลี่ยนวัฒนธรรมภายในเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมที่กว้างขึ้น อย่างเช่น การเปิดทราฟฟี่ ฟองดูว์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่กทม.จะรับฟังเสียงจากประชาชน การเปิดพื้นที่ให้ชุมนุมโดยหน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวก และการเปิดเผยข้อมูล OPEN BANGKOK ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีส่วนร่วมในอนาคต ให้เยาวชนได้รับรู้ข้อมูลของภาครัฐ สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำให้เยาวชนมามีส่วนร่วมกับการเมือง แต่เป็นการทำให้การเมืองปัจจุบันเปิดให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่า เนื่องจากในทุกวันนี้เยาวชนพร้อมที่จะพูด พร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้ว ที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ เกิดขึ้นก็เพราะประชาชนอยากมีที่ระบาย ในขณะที่ภาครัฐไม่ได้เปิด ภาครัฐควรคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเปิดให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่า” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษา 24 สถาบัน ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสร้างแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม ภายใต้โครงการการเมืองเยาวชนร่วมสมัยกับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้ทุนสนับสนุน เนื่องจากเล็งเห็นพลังสำคัญของเยาวชนที่แสดงออกมา ภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมการค้นหาความหมายต่าง ๆ ที่เยาวชนได้แสดงออกมา รวมถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวปลอม และปรากฎการณ์ของ Platform TikTok โดยภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยให้เป็นนักวิจัยร่วมในการสร้างสื่อรู้เท่าทันข่าวปลอมการเมืองในแต่ละภูมิภาคของตน รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมในการรู้เท่าทันข่าวปลอมในอนาคต และเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทย

มติชนออนไลน์ รายงานเพิ่มเติมว่านายศานนท์เปิดเผยว่าทาง กทม.เตรียมออกประกาศเรื่องสิทธิเด็กในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยรายละเอียดของประกาศเบื้องต้น จะมีการป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิบนเนื้อตัวร่างกาย การป้องการล้อเลียน หรือการบูลลี่ รวมไปถึงเรื่องสำคัญ คือการให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบผ่อนคลายมากขึ้น การแต่งกายชุดไปรเวตมาโรงเรียน 1 วัน การผ่อนคลายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาดว่าจะมีการลงนามประกาศในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net