ขบวนการชาวนาสากลเรียกร้องรัฐบาลไทย หยุดสร้างอาชญากรรมและข่มขู่เยาวชนไทย

'ขบวนการชาวนาสากล' หรือ 'ลาเวียคัมเปซินา' (La Via Campesina) ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลไทย หยุดสร้างอาชญากรรมและข่มขู่เยาวชนไทย เรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับเยาวชนนักกิจกรรมไทยที่ถูกดำเนินคดีทางการเมือง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 'ขบวนการชาวนาสากล' หรือ 'ลาเวียคัมเปซินา' (La Via Campesina) ได้ออก แถลงการณ์ถึงรัฐบาลไทย เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับเยาวชนนักกิจกรรมไทยที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองผ่านเว็บไซต์ขององกรณ์ ต่อกรณีมีเยาวชน 2 ราย ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับลาเวียคัมเปซินา ได้แก่ ป่าน ทะลุฟ้า หรือ กตัญญู หมื่่นคำเรือง และ นิสาพรรณ์ หมื่นราม ถูกคุกคามจากการร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดย ป่าน ทะลุฟ้า ถูกกักขังและไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว ส่วนนิสาพรรณ์ถูกเจ้าหน้าที่เข้าพบที่บ้านหลังทำกิจกรรมยืนหยุดขังที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยลาเวียคัมเปซินาได้ชี้ว่า การกักขังโดยไม่มีการพิจารณาคดีและการปฏิเสธการประกันถือเป็นความอยุติธรรม เยาวชนมีสิทธิ์กำหนดอนาคตของประเทศตน 

เนื้อหาแถลงการณ์ มีข้อความดังนี้

การกักขังโดยยังไม่ตัดสิน และการไม่ให้สิทธิประกันตัว คือความอยุติธรรม เยาวชนมีสิทธิที่จะกำหนดอนาคตของประเทศ

เรียน นายกรัฐมนตรี 
เรียน ประธานศาลฎีกา

พวกเรา ขบวนการชาวนาสากล ลาเวียคัมเปซินา ขอแสดงความกังวลอย่างมากต่อการคุกคาม การกักขัง และการแจ้งคดีอาญา กับเยาวชนนักกิจกรรม และผู้นำเยาวชนเกษตรกร ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อสิทธิเกษตรกรในประเทศไทย

พวกเราได้รับทราบว่า มีเยาวชนอย่างน้อย 20 คน ที่ถูกกักขังโดยยังไม่พิจารณาคดี เพราะการเข้าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เยาวชนเหล่านี้ถูกแจ้งความด้วยข้อหาหนัก เช่น การยุยงปลุกปั่น การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

ขณะที่เขียนจดหมายนี้ เยาวชนกลุ่มนี้ ยังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว มีเยาวชนที่ถูกกักตัว 3 คน อดอาหารประท้วง ซึ่งสองคนเป็นผู้หญิงและอดอาหารมากว่า 50 วันแล้ว 

การกักขังโดยไม่มีการพิจารณาคดี การปฏิเสธสิทธิการประกันตัว และการข่มขู่คุกคาม ที่จริงแล้ว คือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเผด็จการที่ต้องการสร้างความกลัวให้กับนักกิจกรรมเยาวชน เพื่อไม่ให้พวกเขาพูด และเพื่อปราบปรามพวกเขา พวกเราเห็นการละเมิดเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในการต่อสู้ และในชีวิตประจำวันของชาวนาและคนทำงาน 

ในกลุ่มเยาวชนที่ถูกกักขัง มีเยาวชนหญิง ชื่อ กตัญญู หมื่นคำเรือง (ป่าน ทะลุฟ้า) ที่ถูกกักขังเมื่อราวสองสัปดาห์ก่อน กตัญญูเป็นผู้นำเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมัชชาคนจน สมาชิกของลาเวียคัมเปซินา และเธอเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดผู้นำเยาวชนฟลอเรสตัน เฟอร์นานเดส ของขบวนการชาวนาไร้ที่ดิน (MST) ที่เป็นสมาชิกของลาเวียคัมเปซินาแห่งประเทศบราซิล และกตัญญูยังเข้าร่วมค่ายเยาวชนครั้งที่ 1 ลาเวียคัมเปซินา ของภูมิภาคเอเชีย เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งกตัญญูก็เหมือนกับเยาวชนคนอื่น ๆ ที่สิทธิการประกันตัวถูกปฏิเสธหลายครั้ง

นอกจากนี้ เรายังได้ทราบว่า นิสาพรรณ์ หมื่นราม ตัวแทนเยาวชนลาเวียคัมเปซินา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก จากสมัชชาคนจน ก็ถูกข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ไปยังบ้านของนิสาพรรณ์ โดยอ้างเหตุว่าเธอเข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันที่ 27 ก.ค. เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับเยาวชนผู้เห็นต่างทางการเมือง แม้ว่านิสาพรรณ์จะปลอดภัย แต่เธอก็ยังคงมีความเสี่ยงจากยุทธวิธีข่มขู่เช่นนี้

เยาวชนคือผู้กำหนดอนาคต มีความชอบธรรมและสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อกำหนดทิศทาง และสร้างโลกที่มีความเป็นธรรม พวกเราในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออธิปไตยทางอาหารและสิทธิเกษตร ขอประนามการแจ้งคดีอาญาและการข่มขู่คุกคามเยาวชนในประเทศไทย

ลาเวียคัมเปซินาขอแสดงความสมานฉันท์กับเยาวชนผู้กล้าหาญของประเทศไทย เยาวชนเหล่านี้ไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ยังคงมีเยาวชนและขบวนการเคลื่อนไหวในหลายประเทศทั่วโลกที่มีความฝันเช่นเดียวกัน และกำลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

ลาเวียคัมเปซินาขอเรียกร้องให้รัฐบาลและศาลฎีกาของประเทศไทย หยุดการแจ้งคดีอาญาและการข่มขู่คุกคามเยาวชน และต้องปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะการเห็นต่างไม่ใช่อาชญากรรม

พวกเราเรียกร้องให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในประเทศไทย รวมถึงเยาวชน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น เราสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมอย่างสงบ และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ดังที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเกษตรกรและบุคคลอื่นที่ทำงานในเขตชนบท รัฐบาลต้องปกป้องและยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน เพื่อที่เยาวชนเหล่านี้ สามารถสร้างอนาคตของสังคมและของประเทศชาติของตนได้ 

เมืองบาโญเลต์ ประเทศฝรั่งเศส
ลาเวียคัมเปซินา
วันที่ 3 ส.8. 2565

ทั้งนี้ลาเวียคัมเปซินาเป็นองคก์กรที่รวมตัวเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไร่รายย่อยจากทั่วโลก เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี และภารกิจการผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากรโลกของตนทั้งในปัจจุบันจและอนาคต ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่บั่นทอนศักยภาพและคุกคามต่อคนเล็กคนน้อย
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์