Skip to main content
sharethis

สื่อ Hfocus รายงาน ปลัด สธ.คนใหม่ เตรียมทำหนังสือสั่งการ นพ.สสจ. 3 ต.ค. 2565 ย้ำไม่ลอยแพ ลูกจ้าง พนง.สธ. รพ.สต. 9 พันคนที่จะถ่ายโอน 1 ต.ค. 2556 นี้ ขอให้ อบจ.ลงนามรับรองการจ้างต่อจาก สธ. หากพร้อมครบทุกด้าน สสจ.ลงนามได้ทันที ส่วน อบจ. ที่ติดขัดจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ สธ.จะต่อสัญญาจ้างและยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่า อบจ. จะดำเนินการเรื่องจ้างงานเรียบร้อย


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ที่มาภาพ: Hfocus

Hfocus รายงานเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ว่านพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 แห่ง วันที่ 1 ต.ค. นี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่จะมีการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. บริหารจัดการ โดยจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพประชาชน และดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิดข้อติดขัดในกระบวนการต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขยินดีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นพ.สุระ กล่าวอีกว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 ต.ค. 2565 จะทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 3 ต.ค. 2565 นี้ มอบอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. ซึ่งการถ่ายโอนจะดำเนินการได้เมื่อเอกสารต่างๆ มีความพร้อม ทั้งเอกสารด้านครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สินทรัพย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างเงินบำรุง ประมาณ 9 พันคน ต้องให้ อบจ.ลงนามรับรองการจ้างต่อจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน หากพร้อมครบทุกด้านแล้ว สสจ.สามารถลงนามถ่ายโอนได้

ส่วน อบจ. ที่ยังติดขัดเรื่องการจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะต่อสัญญาจ้างและยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าอบจ. จะดำเนินการเรื่องจ้างงานเรียบร้อย พร้อมลงนามถ่ายโอน จึงจะสิ้นสุดสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุระกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการบริการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ จะมีการสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และจัดบริการลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. เพื่อเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียนจากประชาชน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่งวันที่ 1 ต.ค. 2565 (วันเริ่มปีงบประมาณ 2566) นี้จะมี รพ.สต. ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 3,264 แห่ง บุคลากรที่เป็นข้าราชการมี 11,911 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง 9,868 คน
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net