ประกาศฉบับใหม่ เพิ่มช่องทางขนส่งเมล็ดพันธุ์ 'กัญชา-กัญชง'

ประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับใหม่ เงื่อนไขนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง อนุญาตเพิ่มช่องทางขนส่งได้ ทั้งด่านทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ ใช้แทนประกาศฉบับเดิมเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 โดยประกาศฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นข้อกำหนด เงื่อนไขสำหรับประชาชนที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชกัญชา กัญชง จากทุกประเทศ

สำหรับสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมนั้น อยู่ในส่วนของการเพิ่มช่องทางการขนส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยอนุญาตให้นำเข้าในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก จากเดิมที่สามารถขนส่งเฉพาะทางอากาศเท่านั้น พร้อมกับยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชด้วยกรรมวิธีคลุกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราหรือสารป้องกันกำจัดเชื้อรา พร้อมระบุชื่อสารเคมีและอัตราที่ใช้ ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช

ในส่วนข้อกำหนดอื่นๆ คงสาระสำคัญความเข้มงวดในการนำเข้าเช่นเดียวกับประกาศฉบับเดิม อาทิ ข้อกำหนดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงที่ส่งมายังราชอาณาจักรไทย ต้องไม่ใช่พืชที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม มีข้อกำหนดให้บรรจุเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มีการปะปนของแมลงที่มีชีวิต การปลอมปนของเมล็ดพืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์ ที่สำคัญต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ ซึ่งออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติจากประเทศผู้ส่งออกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง มาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย จะมีการตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ซึ่งกรมวิชาการเกษตร มีสิทธิสั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทำลายซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง กรณีถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านเอกสารและด้านสุขอนามัยพืช เป็นพืชที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม หรือมีการปะปนของแมลง การปลอมปนของเมล็ดพืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์ เป็นต้น 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท