Skip to main content
sharethis

‘นักเรียนเลว’ ยื่นหนังสือ รมว.ศธ. หาแนวทางด้านกฎหมายป้องกันการละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือการบังคับตัดผม หลัง ศธ.ยกเลิกกฎกระทรวงโยนให้ รร.-ผู้ปกครอง กำหนดระเบียบทรงผมเอง 

 

24 ม.ค. 2566 เพจเฟซบุ๊กของกลุ่ม ‘นักเรียนเลว’ โพสต์ข้อความพร้อมภาพที่ทางกลุ่มไปยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้แก้ไขสภาวะสุญญากาศทางการกฎหมายจากการยกเลิกกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ต่อ ตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะมารับหนังสือ ข้อเรียกร้องมีใจความสำคัญ ดังนี้

นักเรียนเลว ยื่นหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ (ที่มา: เฟซบุ๊ก นักเรียนเลว)

1. กระทรวงศึกษาธิการต้องหยุดสภาวะสุญญากาศทางกฎหมายนี้ ด้วยการออกคำสั่งห้ามมิให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบทรงผมของตนเองขึ้นโดยทันที เพื่อคุ้มครองนักเรียนจากการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือสิทธิในการไว้ทรงผมของตนเอง

2. คณะรัฐมนตรีต้องเสนอแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือแก้ไขกฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ให้มีการคุ้มครองและประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน และกำหนดหลักการดำเนินงานอย่างชัดเจนมากขึ้น หรือออกมาตการทางกฎหมายใดๆ ให้ที่จะมั่นใจต่อสังคมได้ว่าโรงเรียนจะไม่มีการบังคับนักเรียนตัดผมอีกต่อไป และสามารถรับรองได้ว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเป็นสำคัญ

3. คณะรัฐมนตรีต้องแก้ไขกฎหมายต่างๆ โดยให้การคุ้มครองและปฏิบัติตามสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญมากขึ้น เช่น ให้ทุกคณะกรรมการโรงเรียนต้องมีสัดส่วนของนักเรียนอยู่ด้วย เพื่อเป็นหลักประกันในการดุลอำนาจของฝ่ายนักเรียนต่อฝ่ายอื่นๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเด็กและเยาวชนในการบริหารสถานศึกษา

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ‘นักเรียนเลว’ สอบถามเรื่องแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิของโรงเรียน กลับไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยให้ได้ทราบต่อไป

การยื่นหนังสือเกิดขึ้น หลังตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้างๆ ให้แต่ละสถานศึกษาไปใช้ดุลพินิจของตนในการออกระเบียบทรงผมแทน

ตรีนุช ระบุว่า จะมีการจัดทำแนวทางการออกระเบียบทรงผมของแต่ละสถานศึกษาต่อไป โดยมีสาระ 2 ข้อ คือ

1. การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

2. การกำหนดแนวปฏิบัติไว้ทรงผมของนักเรียน โดยการวางระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาก่อนการประกาศใช้ระเบียบทรงผมของแต่ละสถานศึกษา และควรประกาศระเบียบทรงผมให้ชัดเจนเข้าถึงได้โดยทั่วไป

ทั้งนี้ การยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจในการออกระเบียบทรงผมด้วยตนเอง แต่เป็นอำนาจของสถานศึกษาในการออกระเบียบทรงผม โดยกระทรวงศึกษาธิการสามารถออกเป็นแนวนโยบายแทนได้
 

ภาพจาก มติชนออนไลน์
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net