องอาจ อภิปรายชี้ 3 ข้อ #แบมตะวัน เป็นความจริงที่สังคมประจักษ์ระดับหนึ่ง ขอภาครัฐส่งสัญญาณเป็นรูปธรรม

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ อภิปรายในสภาฯ ปมการอดอาหารและน้ำ รวมทั้ง 3 ข้อเรียกร้องของ #แบมตะวัน ชี้การพิจารณาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับม. 112 โดยเฉพาะการดำเนินคดีรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการให้ปัญหาที่หนักเป็นเบาได้ ยกสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตั้ง กก.ที่ปรึกษากับการบังคับใช้ พร้อมขอภาครัฐส่งสัญญาณเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

2 ก.พ.2566 จากวานนี้ (1 ก.พ.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ายค้าน เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อให้สภาฯพิจารณาปัญหาในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในฐานความผิดจากการแสดงออกทางการเมือง เพื่อส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและความยุติธรรม จากกรณีผู้ต้องขังทางการเมืองอดอาหารและน้ำประท้วง โดยมีการอภิปรายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จนที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้รับญัตติดังกล่าวส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปนั้น

ทั้งนี้ในการอภิปรายมี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลร่วมอภิปรายด้วย หนึ่งในนั้นคือ องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีตนเป็นประธานในการประชุม ในฐานะ ประธาน ส.ส. ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุม และที่ประชุมก็เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านจะเสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาในวันนี้

โดยสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยนั้น มีหลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่ว่าการตัดสินใจของ “น้องตะวันและน้องแบม” ตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การยุติคดีการเมืองกับประชาชน หรือให้สิทธิการประกันตนโดยไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะที่ไม่มีหลักฐานว่าจะไปยุ่งเหยิงกับคดี หรือการประกันตนที่เกินกว่าความเหมาะสม รวมทั้งข้อที่ 3 คือเรื่องมาตรา 112

องอาจ กล่าวว่า ที่ประชุม ส.ส. ของพรรค ไม่ได้พิจารณาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เห็นว่าตั้งแต่ข้อเรียกร้อง ไปจนถึงวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้องด้วยการอดอาหารและน้ำนั้น หลังจากที่ทุกฝ่ายได้รับทราบเรื่องนี้และในสังคมไทยก็มีทั้งคนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะนำไปสู่บรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้อง แต่ไม่ว่าคนในสังคมนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกรณีการอดอาหารประท้วงของน้องแบมและน้องตะวันก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ตนและพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่า เราควรจะต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และการตัดสินใจตามอุดมการณ์ความเชื่อความคิดที่เขาคิดว่านี่คือหนทางและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อเรียกร้องที่เขาต้องการ โดยอย่างน้อยที่สุดเราต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของน้องทั้งสองคน เพราะฉะนั้นเมื่อได้มีการพิจารณาข้อเรียกร้อง และพิจารณาการดำเนินการของน้องทั้งสองคนแล้ว ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามี 3 ประเด็น ที่อยากฝากไว้ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้พิจารณา

1. การอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องนั้น คงไม่มีใครในสังคมนี้อยากเห็นน้องทั้งสองคนต้องเสียชีวิตจากการอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุเงื่อนไข ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าผู้คนในสังคมนี้ก็ช่วยกันคิดค้นวิธีการ ช่วยกันคิดค้นหาทางออก เพื่อไม่ให้เกิดการเสียชีวิต เพราะชีวิตของใครก็ตามไม่ว่าเขาจะมีความคิดทางการเมือง มีอุดมการณ์อย่างไรก็ตาม ล้วนเป็นความคิดที่เราต้องเคารพ เป็นการกระทำที่เราต้องเคารพ เพราะฉะนั้น ตนจึงมั่นใจว่าในขณะนี้จึงมีหลายๆ ฝ่ายกำลังดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้ไม่เกิดการเสียชีวิตขึ้น อย่างน้อยที่สุดจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเคลื่อนย้ายน้องทั้งสองคนจากโรงพยาบาลในเรือนจำมาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เป็นวิธีการหนึ่ง และในทางการแพทย์ก็มีอีกหลายๆ วิธีการที่จะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้น้องทั้งสองคนต้องสูญเสียชีวิตในครั้งนี้ และทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหา

2. การดำเนินการตามข้อเรียกร้องนั้นสามารถดำเนินการได้ในหลายเรื่องหลายประการ โดยองอาจได้ชี้ให้เห็นว่า วันนี้รัฐบาลควรส่งสัญญาณให้สังคมเห็นว่า รัฐบาลนั้นรับฟังและพร้อมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในบางเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ หรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ตาม และหน่วยงานนั้นๆ ก็สามารถที่จะพิจารณาได้ตามสมควร รวมถึงพิจารณาข้อเรียกร้องซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรา 112 โดยเฉพาะการดำเนินคดีในมาตรา 112 รัฐบาลเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถดำเนินการให้ปัญหาที่หนักเป็นเบาได้

องอาจระบุว่า มาตรา 112 นั้น ไม่ใช่เป็นมาตราที่เพิ่งใช้ในปัจจุบัน หรือเพิ่งใช้ในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรี แต่มาตราดังกล่าวได้ถูกใช้มาในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะในยุครัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งตนได้มีโอกาสนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการขับเคี่ยวกันอย่างหนักระหว่างสีต่างๆ ปรากฏว่ามีการใช้มาตรา 112 ดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆอยู่พอสมควร แต่การแก้ไขปัญหาในขณะนั้นก็คือมีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 112 ขึ้นมา ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปพอสมควร

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ฝากไว้ให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในวันนี้ 3 เรื่อง ก็คือ นอกเหนือไปจากการที่ทุกฝ่ายกำลังหาทุกวิถีทางเพื่อดำเนินการไม่ให้น้องแบมและน้องตะวันต้องเสียชีวิตแล้ว ในเรื่องการพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้อดอาหารและน้ำในครั้งนี้ ภาครัฐจะต้องส่งสัญญาณให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย เพราะต้องยอมรับความจริงว่าในข้อเรียกร้องของน้องครั้งนี้ก็เป็นความจริงที่สังคมได้ประจักษ์ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

3. การที่มีหลายท่านบอกว่าไม่อยากให้การอดอาหารครั้งนี้นำไปสู่การขยายผลเป็นเรื่องราวอื่นๆ ทางการเมือง เพราะฉะนั้นการอดอาหารของน้องตะวันและน้องแบมครั้งนี้ ไม่ควรมีใครก็ตาม นำเรื่องการอดอาหารของน้องทั้งสองคนมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจาก 3 เรื่องดังกล่าว ก็เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้

อนึ่ง ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน และ แบม อรวรรณ ภู่พงษ์ สองนักกิจกรรมและผู้ถูกกล่าวหาคดี มาตรา 112 จากการทำโพลล์ติดสติกเกอร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับขบวนเสด็จ ที่เพิ่งกลับเข้าไปในเรือนจำเนื่องจากการประท้วงด้วยการยื่นถอนประกันตัวเองพร้อมประกาศ "อดน้ำและอาหาร" เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องต่อศาลให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทางการเมือง พร้อม 3 ข้อเรียกร้องคือ 1. ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพการแสดงออกเป็นอย่างแรก 2. ยุติการดำเนินความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการแสดงออกทางการเมือง รวมทั้ง 3. พรรคการเมืองทุกๆ พรรค ต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยการยกเลิก ม.112 และ ม.116 โดยทั้งคู่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์