Skip to main content
sharethis

พรรคประชาธิปัตย์เปิดนโยบายหาเสียงชูยุทธศาสตร์ 3 ส. นำสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้ - ‘จุรินทร์’ มั่นใจเสียงตอบรับ กทม. ดี ทวงคืนเก้าอี้ได้แน่ 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566 เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่าที่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้ง กล่าวถึงความพร้อมของการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า วันนี้ความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ชายแดนใต้ ตั้งแต่สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีความพร้อมอย่างมาก วันนี้ก็ประชุมเตรียมการทุกอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้รับการยืนยันว่าทุกเขตมีความพร้อมในการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง

ประชาธิปัตย์ได้ชูนโยบาย สันติภาพสู่สันติสุข ดังนั้น จึงคิดว่าเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ถ้าไม่สามารถแก้เรื่องความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ก็ยากที่จะนำสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้ ประชาธิปัตย์จึงได้นำเสนอยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การทำให้เกิดสันติภาพ และนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฉะนั้น เราสนับสนุนการพูดคุยในความเห็นที่ต่างกันอยู่ในพื้นที่ ทุกฝ่ายจึงต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดเวลาที่เราใช้ความมั่นคงหรือการแก้ปัญหาด้วยอาวุธ มันไม่สามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใจ้ได้ วันนี้เราใช้งบประมาณไปเกือบ 5 แสนล้านบาท ในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาโครงสร้าง ซึ่งได้มีความพยายามแก้กันมาตั้งแต่เรื่องของการศึกษา เรื่องความยุติธรรม หรือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วันนี้ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ไปเยอะ เหลืออีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องเร่งรัดในการแก้ไข คือ เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื่นที่ โดยการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์ของประชาธิปัตย์ที่สำคัญ คือ ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร ไม่ว่าจะเรื่องประมง การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง หรือปศุสัตว์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมเรื่องนี้มาตลอด

โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเลี้ยงโค ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลี้ยงโคลังกาสุกะ หรือหาแหล่งทุนต่างๆ มอบให้กลุ่มเกษตรกรทำการเลี้ยงปลาหรือโค ตลอดจนถึงการทำการเกษตรพืชสวน ทำนาร้างให้เป็นนาข้าว สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ และเชื่อว่าจังหวัดชายแดนใต้จะคืนสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

“ยืนยันว่าวันนี้ พวกเราในจังหวัดชายแดนใต้พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง และนำเอายุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การแก้ปัญหา นำสันติภาพมาสู่จังหวัดชายแดนใต้ นำสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น ในนามของผู้สมัคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันกับประชาชนว่า การจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ต้องพูดถึงเรื่องสันติภาพให้เข้าใจตรงกัน บทเรียนในอดีตที่เรามีปัญหาในช่วงความเห็นต่าง มันจบลงได้ด้วยการพูดคุยกัน จบลงได้ด้วยนโยบายการเมืองที่ชัดเจน” นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความหวังว่า เราจะฟื้นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาให้ได้ ทุกคนมีความมั่นใจหลังจากที่พรรคออกยุทธศาสตร์ 3 ส. สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติมา และเริ่มออก 8 นโยบาย โดยเฉพาะด้านสร้างเงิน นโยบายเรื่องการเกษตร ได้รับการตอบรับจากพื้นที่อย่างดียิ่งว่า ให้ประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริง และสามารถทำได้ไว ทำได้จริง เรื่องของการให้ทุนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประมงท้องถิ่น 100,000 บาทต่อปี รวมถึงประมงพาณิชย์ พรรคจะเข้ามาแก้ไขเรื่องกฎหมายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้กลับมาทำอาชีพประมงได้ปกติ

การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ในที่ดินที่มิใช่ของรัฐ รวมถึงที่ดินของรัฐที่จะจัดสรรในที่ทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป รวมถึงกลุ่มชาวนาที่พรรคจะให้ทุน 30,000 บาท โดยให้ไร่ละ 2000 แต่ไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งพรรคจะทำควบคู่กับการประกันรายได้ ในส่วนต่างในเรื่องข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง และข้าวโพด เรื่องธนาคารชุมชนและหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท นี่คือ 8 นโยบายของยุทธศาสตร์สร้างเงิน ที่สำคัญที่จะทำควบคู่กับเรื่องการศึกษา ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหลักเรื่องการเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี

“สิ่งที่ประชาธิปัตย์พูด ประชาธิปัตย์ทำได้ทุกเรื่อง และประชาธิปัตย์ยุคนี้ ทำได้ไว ทำได้จริง มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและและประเทศชาติ เกิดการพัฒนาได้ในที่สุด และเชื่อมั่นมาถึงวันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค มีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อนำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้า” นายนิพนธ์ กล่าว

‘จุรินทร์’ มั่นใจเสียงตอบรับ กทม. ดี ทวงคืนเก้าอี้ได้แน่

18 ก.พ. 2566 มติชนออนไลน์ รายงานว่านายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขตบางซื่อ ว่า วันนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความคืบหน้าเพื่อรับใช้ชาว กทม. และวันนี้ได้โอกาสเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 คน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนชาว กทม. และเป็นคนรุ่นใหม่ จึงหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากคน กทม. ให้โอกาสพรรค ปชป.กลับมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชน เหมือนที่เราเคยมีโอกาสในหลายครั้งที่ผ่านมา

เมื่อถามว่า มองทิศทางการเมืองหลังจากนี้อย่างไรบ้าง นายจุรินทร์ กล่าวว่า ทิศทางการเมืองหลังจากนี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มตัว โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็พูดแล้วว่าจะยุบสภา เพียงแต่นึกอยู่ว่าจะยุบวันใด เราก็พอทราบว่าในท้ายที่สุดจะมีการยุบสภา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน และมีการคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม เราก็คิดว่าเป็นเช่นนั้น หลังจากนี้การเมืองจะเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างพรรคการเมือง จึงอยากขอให้ประชาชนได้พิจารณาเลือกพรรคที่จะเป็นสถาบันหลัก นําการเมืองไปสู่ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่การเมืองเฉพาะกิจ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนใครจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบ หลังเลือกตั้งใครรวมเสียงข้างมากได้คนนั้นก็ได้เป็นรัฐบาล แต่หัวใจสำคัญที่สุดคือต้องยึดหลักเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลัก

เมื่อถามว่า ในพื้นที่ กทม. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งจาก 5 แบบเป็น 8 แบบ จะมีผลกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ขอลงรายละเอียด เป็นเรื่องที่ประชาชนจะพิจารณาความเห็น เพื่อให้ กกต.ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ขอให้มีความยุติธรรมและไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ว่าออกมาเป็นอย่างไรทุกพรรคและประชาชนก็รับได้

เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าจะคว้าเก้าอี้ในพื้นที่ กทม.กลับมาได้ นายจุรินทร์กล่าวว่า มั่นใจ เพราะจากเสียงตอบรับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก.ที่ผ่านมา รวมไปถึงเสียงตอบรับจากการลงพื้นที่ เราสัมผัสกับโลกความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ตอนนี้ถือว่าต่างกันมาก

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net