Skip to main content
sharethis

บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ศึกษาวิจัยด้านรัฐสวัสดิการ และผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐสวัสดิการ เพื่อประเมินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของพรรคการเมืองที่ถูกนำเสนอซึ่งหลายฝ่ายเรียกรวมๆ ว่า "นโยบายประชานิยม" และวิเคราะห์ถึง ‘ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการ’ กับการเลือกตั้งครั้งนี้

รวมถึงชวนมองถึงข้อสังเกตและข้อห่วงใยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ที่ออกมาปลายเดือนที่แล้ว ที่ทาง TDRI มองว่า มีหลายนโยบายที่น่าจะสร้างปัญหาให้แก่ประเทศในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลายประการ ตั้งแต่ 1. สร้างภาระทางการคลังจากการใช้งบประมาณมากเกินตัว 2.  มีแนวโน้มว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณผ่านรัฐวิสาหกิจต่างๆ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และ 3. สร้างบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมซึ่งทำลายวินัยของประชาชนในการชำระเงินกู้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net