Skip to main content
sharethis

Rocket Media Lab เปิดตัว Interactive Map ฐานข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ปี 2566 แบบแบ่งเขต รายจังหวัด  (อย่างไม่เป็นทางการ) พร้อมประวัติทางการเมืองว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคเดิม ย้ายมาจากพรรคไหน หรือเป็นผู้สมัครหน้าหน้าใหม่ที่ไม่เคยลง ส.ส. มาก่อน 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 Rocket Media Lab องค์กรด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชนเปิดตัว Interactive Map ฐานข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ปี 2566 แบบแบ่งเขต รายจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ) พร้อมประวัติทางการเมืองว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคเดิม ย้ายมาจากพรรคไหน หรือเป็นผู้สมัครหน้าหน้าใหม่ที่ไม่เคยลง ส.ส. มาก่อน ภายใต้ชื่อโครงการ DEMO Thailand 

DEMO Thailand คือ ฐานข้อมูลรายจังหวัด อันประกอบไปด้วย ข้อมูลเรื่องอิทธิพลทางการเมือง ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและปัจจัยในการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละจังหวัด รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยในแต่ละปี

โดยในส่วนแรกที่จะออกมาในช่วงการเลือกตั้ง 2566 นี้คือส่วนที่เรียกว่าข้อมูลเรื่องอิทธิพลทางการเมือง ประกอบด้วยข้อมูล ส.ส. แบบแบ่งเขต 77 จังหวัด ในการเลือกตั้งทั่วไป 5 ครั้งก่อนหน้า คือ ปี 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562 ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลทางการเมืองของพรรคการเมืองในแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด 

ที่สำคัญคือข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ทั้ง 77 จังหวัด ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 ที่มาพร้อมประวัติภูมิหลังทางการเมืองว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเดิม ย้ายพรรค หรือเป็นผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ โดยสืบค้นข้อมูลจากการนำเสนอของพรรคการเมือง สื่อมวลชน และโซเชียลมีเดียของผู้สมัคร

“ข้อมูลในช่วงแรกนี้จะยังเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ยังไม่เป็นทางการ โดยมีจำนวนว่าที่ผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นการรวบรวมมาจากการประกาศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะมีการอัพเดพข้อมูลเรื่อยๆ ไปจนกว่า กกต. จะประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส. ครบทุก 400 เขต จึงจะได้ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อไป” สันติชัย อาภรณ์ศรี บรรณาธิการ Rocket Media Lab กล่าว

ความน่าสนใจของฐานข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2566 ของ Rocket Media Lab คือ นอกจากจะสามารถตรวจดูรายชื่อ เบอร์ พรรค ของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในแต่ละจังหวัดได้แล้ว ยังมีการแสดงผลประวัติภูมิหลังทางการเมืองของผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. พรรคเดิม ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ‘วงกลม’ หมายถึงผู้สมัคร ส.ส. ที่มาจากพรรคการเมืองเดิม ทั้งอดีต ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. โดยจะมีการแสดงข้อมูลประกอบด้วย ว่าเป็นอดีต ส.ส. หรืออดีตผู้ลงสมัคร ส.ส. จากการเลือกตั้งในปีใด

2. ย้ายพรรค ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ‘สี่เหลี่ยม’ หมายถึง ผู้สมัคร ส.ส. ที่มาจากการย้ายพรรค ทั้งอดีต ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. โดยจะมีการแสดงข้อมูลว่าย้ายมาจากพรรคใด พร้อมประวัติภูมิหลังทางการเมือง

3. หน้าใหม่ ซึ่งใช้สัญลักษณ์ ‘สามเหลี่ยม’ หมายถึง ผู้สมัคร ส.ส. ที่ไม่เคยลงสมัคร ส.ส. มาก่อน โดยจะมีการแสดงข้อมูลประวัติทางการเมืองหรือประวัติการทำงานประกอบ

การสืบค้นข้อมูลการเป็น ส.ส. และการลงสมัคร ส.ส. ที่นำมาใช้ในการอ้างอิงเพื่อแยกประเภทผู้สมัครในฐานข้อมูลชุดนี้ จะเป็นการสืบค้นจากการเลือกตั้งปี 2562 ไปจนถึงอย่างน้อยการเลือกตั้งปี 2544 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ที่มีการแยก ส.ส. เป็น 2 ระบบ คือแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต อันเป็นระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากการแยกประเภทผู้สมัคร Rocket Media Lab ยังจะจัดทำบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ประกอบฐานข้อมูลทางการเมืองของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในครั้งนี้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแยกประเภทของผู้สมัคร ส.ส. แบบรายพรรค ว่าแต่ละพรรคมีผู้สมัคร ส.ส. มาจากไหน พรรคเดิม ย้ายพรรค หรือหน้าใหม่ เป็นสัดส่วนเท่าไร และจะแยกให้เห็นข้อมูลที่ละเอียดลงไปอีกว่า ในส่วนของการย้ายพรรค ย้ายมาจากพรรคไหนบ้าง เป็นอดีต ส.ส. ย้ายพรรคจำนวนเท่าไร หรือเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. ย้ายพรรคจำนวนเท่าไร 

เช่นเดียวกันกับในกลุ่มของผู้สมัคร ส.ส. หน้าใหม่ ซึ่งก็จะมีการแยกประเภทจากประวัติทางการเมืองและข้อมูลการทำงานของผู้สมัครหน้าใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นว่า แม้จะเป็นผู้สมัคร ส.ส. หน้าใหม่ แต่มีประวัติทางการเมืองเป็นมาอย่างไร เช่น เป็นอดีตนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรืออดีตนักการมืองระดับประเทศ เครือญาตินักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือเครือญาตินักการเมืองระดับประเทศ เป็นนักธุรกิจ นักเคลื่อนไหวทางสังคม/การเมือง หรือเคยทำงานการเมืองอื่นๆ มาก่อน 

“Rocket Media Lab หวังว่าฐานข้อมูลชุดนี้ จะช่วยทำให้เราได้เห็นภูมิทัศน์ทางการเมืองของผู้สมัคร ส.ส. ทั้งประเทศ และจะเป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชนในการรายงานข่าวและต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการตัดสินใจเลือก ส.ส. ในเขตของตนเอง” สันติชัย กล่าว
 
สามารถดูฐานข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งปี 2566 ในรูปแบบแผนที่อินเทอร์แอคทีฟ รวมไปถึง Database และบทวิเคราะห์ ในโปรเจ็กต์ DEMO Thailand จาก Rocket Media Lab ได้ที่ https://demothailand.rocketmedialab.co   

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net