Skip to main content
sharethis

ประชาชนตอบรับบริการ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ใช้บริการแล้วกว่า 26,000 ครั้ง ในคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 331 แห่งทั่วประเทศ ทั้งบริการสร้างเสริมเสริมสุขภาพป้องกันโรค 8 รายการสำหรับคนไทยทุกคน และบริการผู้ป่วยนอก 5 รายการเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน ประหยัดค่าเดินทาง

13 ส.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งข่าวว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เป็นหน่วยบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับสภาการพยาบาล เพื่อให้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ร่วมบริการประชาชนตามสิทธิประโยชน์บัตรทอง ตามกรอบการดูแลของวิชาชีพการพยาบาล โดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทอง ภายใต้ชื่อ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” เริ่มนำร่องในปี 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปัจจุบันได้ขยายเพิ่มเติมไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว ล่าสุดทั่วประเทศมีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นแล้ว จำนวน 331 แห่ง 

โดยคลินิกการพยาบาลฯ ที่เข้าร่วมในระบบ จะต้องเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย 1 คน  

สำหรับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การบริหารยาตามแผนการรักษาแพทย์และบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) ที่เชื่อมโยงการบริการกับหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ โดยในการรับบริการแต่ละครั้งผู้ป่วยต้องพิสูจน์ตนเองด้วยบัตรประชาชนสมาทการ์ด 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทอง ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ทั้งบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบริการการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ดังนี้    

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 8 รายการ ดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ได้แก่ บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด บริการฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ (ANC) กรณีแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง บริการถุงยางอนามัย บริการทดสอบการตั้งครรภ์ บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก บริการตรวจหลังคลอด บริการป้องกันการขาด ไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 

บริการผู้ป่วยนอก 5 รายการ เฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน การบริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์ บริการการรักษาโรคเบื้องต้น และจ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการที่ให้  

“จากการร่วมให้บริการของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ได้เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น สามารถรับบริการดูแลใกล้บ้านได้ ไม่ต้องเดินทางไกล และไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล ทำให้ที่ผ่านมามีประชาชนใช้สิทธิบัตรทองจำนวนไม่น้อยที่เข้ารับบริการที่คลินิกการพยาบาลฯ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดือน ม.ค. 2565 ที่มีการรับบริการเพียง 141 ครั้ง ล่าสุดเดือน มิ.ย. 2566 เพิ่มเป็น 26,093 ครั้ง ในคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 331 แห่งทั่วประเทศ นับว่าเป็นทางเลือกบริการที่ดี” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

ทั้งนี้ ด้วยการให้บริการโดยคลินิกการพยาบาลฯ มีหลากหลายบริการ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตามแนวทาง ดังนี้  

- บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประชาชนคนไทยทุกคนและทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเข้ารับบริการได้ 

- บริการผู้ป่วยนอก เฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ไม่ว่าหน่วยบริการประจำของท่านจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถไปใช้บริการดังต่อไปนี้ได้   

1.บริการการพยาบาลพื้นฐาน รักษาโรคเบื้องต้น และจ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการที่ให้ ผู้ป่วยสามารถ Walk in รับบริการได้  

2.บริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ส่งต่อโดย รพ., รพ.สต. และคลินิกการพยาบาลค้นหาผู้ป่วยเองในชุมชนเข้าสู่ระบบการดูแล  

3.บริการบริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์ เป็นการส่งต่อจากโรงพยาบาลเท่านั้น  

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net