Skip to main content
sharethis

ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เผยการทำงานข้ามเครือข่ายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ทำให้มีกำลังคนช่วยดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมบูรณาการข้ามเครือข่าย หวังต่อยอดมีจิตอาสาใน รพ. หนุนเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุม 4 จังหวัดภาคอีสาน 

19 ส.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งข่าวว่า นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์ ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา ด้วยการดำเนินการเชิงรุกข้ามเครือข่าย เพื่อร่วมกันทำงานออกหน่วยประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งใน จ.นคราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ อย่างครอบคลุมครบทุกพื้นที่  

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ทางหน่วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีบทบาทในการลงพื้นที่ ยังได้รวบรวมประชากรที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดภูมิลำเนา เพื่อให้มาเข้าร่วมในเวทีให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิบัตรทองในเรื่องต่างๆ ที่เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำ พร้อมกับแนะนำการเลือกหน่วยบริการสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ตามสิทธิ  

นางพัชราภรณ์ กล่าวด้วยว่า เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ยังได้ทำงานในเชิงประเด็นคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กับประชาชนกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิบัตรทอง เนื่องจากประชาชนในกลุ่มนี้เริ่มสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น มีความต้องการดูแลสุขภาพให้ดีก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยจะเข้าไปแนะนำกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสิทธิการรับบริการต่างๆ ในระบบบัตรทอง เพื่อให้ได้รับรู้สิทธิของตัวเองก่อนเข้าสู่ช่วงสูงวัย และแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอีกด้วย  

"จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ที่ทำงานกันเป็นเครือข่ายใหญ่ บูรณาการทำงานข้ามพื้นที่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ประโยชน์ด้านสิทธิสุขภาพไปถึงประชาชนที่่มีสิทธิบัตรทองได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทำให้เกิดการลงทะเบียนเข้าถึงบริการ ขณะเดียวกัน ประชาชนในพื้นที่ยังได้เข้าใจการทำงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง พร้อมทั้งรับรู้ด้วยว่าเมื่อเจอปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากการรับบริการสุขภาพ ก็สามารถแจ้งมาได้ที่หน่วย หรือเครือข่ายในพื้นที่ที่คอยประสานงานกับหน่วยได้" ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง อ.บัวใหญ่ กล่าว 

นางพัชราภรณ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้การขับเคลื่อนงานต่อไปของศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จะผลักดันร่วมกันให้มีจิตอาสา ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง โดยจะเข้าไปประจำอยู่ในหน่วยบริการ ทั้งในโรงพยาบาลระดับชุมชน และโรงพยาบาลระดับจังหวัด เพื่อคอยประสานงานช่วยเหลือก้บผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่มาใช้บริการ ซึ่งอาจติดขัด ไม่ได้รับความสะดวก หรือตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตรทองให้กับผู้ป่วย รวมถึงประสานกับหน่วยบริการในลักษณะเป็นการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้ป่วย และหน่วยบริการ 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net