Skip to main content
sharethis

คนไทยทุกคนรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ที่ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” และ “ร้านยา” กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศได้แล้ว เช่น รับยาคุม-ถุงยาง ทดสอบการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต เป็นต้น เช็กสิทธิที่จะได้รับและนัดรับบริการผ่าน “แอปเป๋าตัง” เลือกใช้สิทธิใกล้บ้าน สะดวก ไม่ยุ่งยาก  

20 ส.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งข่าวว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ ที่ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” และที่ “ร้านยา” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนทั่วประเทศ แต่ด้วยการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จากข้อท้วงติงทางข้อกฎหมายถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่ให้ความครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิ ทำให้ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนในการให้บริการก่อน ทำให้ที่ผ่านมาทั้งคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นและร้านยา จึงต้องให้บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ เฉพาะผู้ที่มีสิทธิบัตรทองเท่านั้นก่อน 

อย่างไรก็ตามด้วยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 ยืนยันการดำเนินการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคน เป็นอำนาจที่ สปสช. ทำได้ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ได้ที่มีผลบังคับใช้นั้น การบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่คลินิพยาบาลชุมชนอบอุ่นและร้านยา จึงครอบคลุมและสามารถให้บริการคนไทยทุกสิทธิได้แล้ว ทำให้จากนี้ไปคนไทยทุกคน ทั้งผู้มีสิทธิประกันสังคม ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้มีสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่คลินิกการพยาบาลฯ และร้านยาได้แล้วตามสิทธิประโยชน์บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ที่คนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลเข้ารับบริการได้ มี 8 รายการ ดังนี้ 1.รับยาเม็ดคุมกำเนิด 2.ฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ (ANC) กรณีแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง 3.รับถุงยางอนามัย 4.ทดสอบการตั้งครรภ์ 5.รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 6.การตรวจหลังคลอด 7.การป้องกันการขาด ไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และ 8.คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต  

ส่วนสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ “ร้านยา” มี 6 รายการ ดังนี้ 1.รับยาเม็ดคุมกำเนิดแก่หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ 2.รับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ 3.รับถุงยางอนามัย แก่ประชาชนไทยวัยเจริญพันธุ์ 4.รับชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง สำหรับหญิงไทย ที่มีอาการแพ้ท้องสงสัยตั้งครรภ์ หรือประจำเดือนขาด ไม่มาตามกำหนด 5.รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก และ 6.คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต  ทั้งนี้ในการเข้ารับบริการขอให้สังเกตโลโก้ “ร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ” ที่หน้าร้าน 

 “จากข้อมูล สปสช. ปัจจุบัน สปสช. มีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น จำนวน 331 แห่ง และร้านยา จำนวน 1,167 แห่ง รวมจำนวน 1,498 แห่ง ที่ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ ซึ่งประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิทั่วประเทศ วันนี้สามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ตามสิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองได้แล้วที่คลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่น และที่ร้านยา” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

ทั้งนี้ ในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ประชาชนดูสิทธิที่ได้รับบริการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค และสามารถเลือกรับบริการตามสิทธิพร้อมนัดหมายเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือแอปเป๋าตัง สามารถนำบัตรประชาชนไปแสดงและลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้เช่นกัน ถือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net