Skip to main content
sharethis

11 แกนนำพันธมิตรฯ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นบุคคลล้มละลาย จากกรณี ทอท.ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายคดี พธม.ชุมนุมปิดสนามบินเมื่อปี 2551 

เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.66) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของแกนนำพันธมิตรทั้ง 11 คน จากกรณีที่บริษัทท่าอากาศยานไทยยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้ง 11 คนล้มละลาย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

ประกาศดังกล่าวระบุรายชื่อของลูกหนี้ทั้ง 11 คนไว้ได้แก่ พลตรีจําลอง ศรีเมือง ลูกหนี้ที่ 1, สนธิ ลิ้มทองกุล ลูกหนี้ที่ 2, พิภพ ธงไชย ลูกหนี้ที่ 3, สุริยะใส กตะศิลา ลูกหนี้ที่ 4, สมศักดิ์ โกศัยสุข ลูกหนี้ที่ 5, ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ลูกหนี้ที่ 6, อมรหรืออิทธิหรืออมรเทพหรือรัชต์ชยุตม์หรืออมรศักดิ์ อมรรัตนานนท์หรือศิรโยธินภักดีหรืออิทธิประชา ลูกหนี้ที่ 7, สําราญ รอดเพชร ลูกหนี้ที่ 8, นายศิริชัย ไม้งาม ลูกหนี้ที่ 9, มาลีรัตน์หรือมาลีรักษ์ แก้วก่า ลูกหนี้ที่ 10 และเทิดภูมิไทหรือเทิดภูมิ ใจดี ลูกหนี้ที่ 11

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 17  ต.ค.2566

เดิมคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปี 24 มี.ค. 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้ง 13 คนในคดีที่กลุ่มพันธมิตรชุมนุมปิดสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2551 ต้องร่วมกันชำระเงิน 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2551

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net