Skip to main content
sharethis

‘กัณวีร์’ ร่วมอภิปรายหนุนร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ชูแก้ปัญหาคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ ซึ่งภาคประชาสังคมคาดมีประมาณ 900,000 คน

15 ธ.ค. 2566 วานนี้ (14 ธ.ค.) ที่รัฐสภา กัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ร่วมอภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ที่เสนอโดยภาคประชาชน ให้ผ่านวาระที่ 1 และคาดหวังให้รัฐสภาเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

กัณวีร์ กล่าวว่า ตนสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพราะรัฐต้องให้ความคุ้มครองมนุษย์ทุกคน และเพื่อแก้ปัญหาสัญชาติและความเป็นพลเมือง ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ บุคคลซึ่งไม่มีสถานะบุคคล และไม่มีเอกสารระบุตัวตนจำนวนบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งเอกสารฉบับนี้ระบุว่ามี 700,000 คน แต่ที่ภาคประชาสังคมคาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณ 900,000 คน

"ทำไมเรายังมีบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ยังไม่มีสถานะทางบุคคลในไทย รัฐจะให้ความคุ้มครองได้อย่างไร ปัญหาสมัยก่อน การจนทะเบียนเกิด การให้สถานะบุคคล ทางอำเภอต้องให้ประชาชนมารายตัว แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขให้ประชาชนเข้าถึงเช่น อำเภอสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้รับสถานะบุคคลในพื้นที่ ตามชายแดนที่มีคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ จาก 9 แสนกว่าคน เหลือ 2 แสนกว่าคน ศักยภาพของทางราชการจะเพียงพอหรือไม่"

กัณวีร์ กล่าวว่า ปัญหาการให้สถานะบุคคลกับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ยังทำได้ล่าช้า จากจำนวนชนเผ่าในประเทศไทย 67 ชนเผ่า เช่น ชาวม้ง อาข่า ภาคเหนือ  ชาวอูรักราโว้ย ชวมอแกลน ชาวมันนิ ในภาคใต้ มลาบี ทางไทยและลาว และกระเติง ที่อยู่บริเวณฝั่งขวาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ตนจะไม่ใช้ภาคอีสาน เพราะสิ่งนี้จำเป็นได้รับความเห็นชอบในกฏหมายฉบับนี้

"สิ่งที่ผมต้องพูดถึงคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เพราะเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพราะเราต้องเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนทางเศรษฐกิจ และสังคม"

กัณวีร์ กล่าวว่า ฝากทางสมาชิกสภาสนับสนุนให้ผ่านวาระที่ 1 เพื่อนำศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมืองมาร่วมพัฒนาประเทศ และคาดหวังให้รัฐสภาเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 

"เขาต้องมีตัวตน สถานะบุคคลก่อนเข้ามาพัฒนา ทำให้คนไม่มีตัวตน มีตัวตนเหมือนพวกเรา พวกท่าน เพราะการมีตัวตนจะนำทุกคนมาร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน ตามวิถึชีวิต วิถึวัฒนธรรม อย่างหลากหลายและยั่งยืน" กัณวีร์ กล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net