Skip to main content
sharethis

ทีมประกันสังคมก้าวหน้า แถลงท่าทีหลังรับรองผลการเลือกตั้งและเริ่มปฏิบัติงานล่าช้ามากว่า 1 เดือน ระบุหนุน ปรารถนา โพธิ์ดี ในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ผล เรียกร้องให้กระบวนการเปิดเผยคะแนนอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว จี้บอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันยุติการพิจารณางบประมาณแนวการลงทุนหรือโครงการที่จะมีการผูกพันระยะยาวต่อบอร์ดชุดใหม่

29 ม.ค.2567 ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ออกแถลงท่าทีต่อความล่าช้าในการรับรองผลการเลือกตั้งและการเริ่มปฏิบัติงาน โดยระบุว่า จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2566 ทีมประกันสังคมก้าวหน้าประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 27-32 ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 6 อันดับแรกจากการประกาศผลไม่เป็นทางการในวันที่ 25 ธ.ค.2566 โดยสํานักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และปรารถนา โพธิ์ดี ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 1 ได้ลําดับที่ 7 จากการยืนยันผล อย่างไม่เป็นทางการดังกล่าว

ทีมประกันสังคมก้าวหน้ามุ่งหวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วที่สุด ประกอบกับการลงคะแนนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ เพียง 156,602 คน แต่การรับรองผลอย่างเป็นทางการกลับมีความล่าช้าและใช้เวลายาวนานถึง 1 เดือน และเมื่อมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการกลับพบว่า มีความผิดปกติคือ ปรารถนา โพธิ์ดี ผู้สมัครหมายเลข 1 กลับมีคะแนนหายไปถึง 1,330 คะแนน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงลําดับคะแนน และทําให้คุณปรารถนา โพธิ์ดี ตกไปอยู่ใน ลําดับที่ 9 เช่นเดียวกันกับผู้สมัครหมายเลข 32 ลักษมี สุวรรณภักดี จากทีมประกันสังคมก้าวหน้า ก็มีคะแนนที่หายไป 1329 คะแนนเช่นกัน

แม้คะแนนผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะไม่มีผลต่อลําดับของทีมประกันสังคมก้าวหน้า แต่ทางทีมประกันสังคม ก้าวหน้ามีความกังวลใจอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะคะแนนที่คลาดเคลื่อนถึงร้อยละ 10 นับว่าเป็นความ ผิดปกติอย่างรุนแรง ที่ผ่านมาการให้ข้อมูลของสํานักงานประกันสังคมต่อ กรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ก็ปราศจากความชัดเจนที่ทําให้ประชาชนผู้ลงคะแนนสิ้นสงสัย

ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าจึงมีข้อเรียกร้องดังนี้

1. ทีมประกันสังคมก้าวหน้า สนับสนุนปรารถนา โพธิ์ดี ในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ผลการเลือกตั้งในฐานะสิทธิโดยชอบธรรม เพื่อให้การเลือกตั้งนี้มีความโปร่งใสยุติธรรมากที่สุด

2. เราเรียกร้องให้กระบวนการเปิดเผยคะแนนอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว เนื่องด้วยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพียง 156,602 คน การนับคะแนนใหม่สามารถทําได้อย่างโปร่งใสในจุดเดียว ถ่ายทอดสด และแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยกระบวนการรับรองผลขั้นสุดท้าย ไม่ควรเกินวันที่ 14 ก.พ. 2567

3. เราพอเรียกร้องให้บอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันยุติการพิจารณางบประมาณแนวการลงทุนหรือโครงการที่จะมีการผูกพันระยะยาวต่อบอร์ดชุดใหม่ ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตอันใกล้นี้

4. ยุติการนํา พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยตรงจากผู้ประกันตนสู่การพิจารณา เพราะจะเป็นการย้อนกลับสู่ยุคสมัยที่กองทุนประกันสังคมไม่ยึดโยง ตรวจสอบได้โดยผู้ประกันตน

ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีความพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายอย่างจริงใจและเปิดเผย โดยปรารถนาให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ตรงไปตรงมาให้สมกับหยาดเหงื่อ แรงงานของผู้ประกันตนที่สละเงิน ส่วนที่มีความสําคัญต่อชีวิตของพวกเขาสู่กองทุนที่พวกเขาปรารถนาให้เป็นสวัสดิการพื้นฐานสําหรับคนธรรมดาที่ไร้อภิสิทธิ์ใดๆ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net