Skip to main content
sharethis

บอร์ดประกันสังคมประชุมนัดแรก ชงเพิ่มสัดส่วนผู้ประกันตนในอนุกรรมการประจำจังหวัด เพื่อสะท้อนปัญหาของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง รับหลักการเสนอถ่ายทอดสดประชุม คกก. แต่ยังติดขัดปัญหาบางประการ

 

8 มี.ค. 2567 ทีมสื่อประกันสังคมก้าวหน้า รายงานวันนี้ (8 มี.ค.) ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมได้ประชุมนัดแรก โดย เกษนคร พจนวรพงษ์ ทีมประสานสื่อประกันสังคมก้าวหน้า สรุปสาระสำคัญจากการประชุม จำนวน 2 ข้อใหญ่ ประกอบด้วย 1. การเพิ่มสัดส่วนผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) และ 2. การเปิดเผยและถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดประกันสังคมให้สาธารณะ

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

เกษนคร ระบุว่า คณะอนุกรรมการนี้จะทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมประจำจังหวัด ทำหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่บอร์ดประกันสังคมมอบหมาย สะท้อนปัญหาภายในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการบริการ วินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน การจ่ายประโยชน์ทดแทน รวมถึงเสนอข้อเสนอในระดับจังหวัด

โดยสูตรเดิมในการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจะมีสัดส่วนฝั่งผู้ประกันตนต่อนายจ้างต่อภาครัฐ อยู่ที่ผู้ประกันตนร้อยละ 15, นายจ้างร้อยละ 15, ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกร้อยละ 70 โดยจำนวนอนุกรรมการจะขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวัด

ทั้งนี้ ทีมประกันสังคมก้าวหน้า มองว่า สัดส่วนตามสูตรนี้ไม่เหมาะสมสัดส่วนของภาครัฐมีมากกว่าผู้ประกันตน และนายจ้าง อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่ากังวลว่าจะไม่สามารถสะท้อนความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าจึงเสนอภายในที่ประชุมให้มีการปรับสัดส่วนฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างมากขึ้น จาก 1-3 เป็น 3-5 คน มติที่ประชุมรับหลักการ โดยฝ่ายผู้ประกันตนจะเปลี่ยนเงื่อนไขให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกองค์กรแรงงาน

ไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยหลังการประชุมเพิ่มเติมว่า เบื้องต้น ตนพอใจเรื่องการประชุมครั้งนี้ เพราะว่าทั้ง 3 ฝ่าย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ 

ไพโรจน์ ระบุที่ประชุม เห็นชอบการปรับเปลี่ยนสัดส่วนลูกจ้าง และนายจ้าง คณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของประกันสังคม และทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่าง หากมีจำนวนผู้ประกันตน 200,000-500,000 คน เดิมมีตัวแทน 2 คนให้เพิ่มเป็น 4 คน หรือหากมีจำนวนผู้ประกันตนเกิน 500,000 คนขึ้นไป จากเดิม 3 คน ให้เพิ่มเป็น 5 คน เพื่อให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนได้เสนอความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม

การเปิดเผยและถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดประกันสังคมให้สาธารณะ

ทีมประกันสังคมก้าวหน้า เสนอให้มีการเปิดเผยการประชุมให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องมีการถ่ายทอดสดการประชุม เปิดเผยมติในการประชุม และแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าให้ผู้ประกันตนได้รับทราบ เบื้องต้น เมื่อเสนอไปที่ประชุมรับหลักการ แต่ยังมีความกังวลถึงข้อมูลสำคัญที่ไม่สามารถเผยแพร่เช่นชื่อบุคคลหรือบริษัท จึงเสนอให้ขยับไปทีละขั้นตอน เช่น เริ่มต้นจากการมีสื่อเผยแพร่ และมีแถลงหลังการประชุม และจะติดตามติดตามผลตอบรับต่อไป

ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 2/2567 จะจัดในวันที่ 26 มี.ค. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net