Skip to main content
sharethis

สว.โหวตผ่านร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ได้เสียงเห็นด้วย 147 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 7

2 เม.ย.2567 ในการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา มีการพิจารณาลงมติ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....​ หรือ “พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม”

ทั้งนี้ในการอภิปรายของ สว.มีการเสนอให้กรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญ พิจารณาถึงเรื่องการเยียวยาผู้เสียสิทธิที่จะมีรวมถึงการคุ้มครองบุคคลที่ยึดถือตามหลักศาสนา ไปจนถึงมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องอายุของการหมั้นเป็น 18 ปี และการสมรสเพิ่มเป็น 20 ปี  นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงประเด็นสิทธิรับบุตรบุญธรรมที่ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะของคู่สมรสไปจนถึงการพิจารณาการอุ้มบุญที่ต้องรอบคอบ

สภาฯ ผ่านร่าง ก.ม. 'สมรสเท่าเทียม' ส่ง สว. พิจารณาต่อ

หลังการอภิปราย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเปิดให้สมาชิกที่ประชุมลงมติว่าจะรับร่างหรือไม่ โดยผลการลงมติของ สว. มีเสียงเห็นด้วย 147 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 7 ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระ 1 ไปได้ ก่อนที่จะส่งให้ กมธ.พิจารณาต่อไปก่อนนำกลับเข้ารัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระ 2 และ 3 ต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net