เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน

"แรงจูงใจเดียวของผมในการบอกต่อสาธารณชนก็เพราะว่ามีการอ้างกระทำการในนามของพวกเขาและเพื่อทำสิ่งที่เป็นภัยต่อสาธารณชนเอง"*

อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วย ซีไอเอ ผู้เปิดโปงโครงการ PRISM ที่ทางการสหรัฐฯ ใช้สอดแนมข้อมูลของประชาชน, *แก้ไขเมื่อ 11 มิ.ย. 56, 9.45 น.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10109460/Edward-Snowden-defence-contractor-gives-up-very-comfortable-life-to-blow-whistle-on-NSA-surveillance-of-Americans.html