สมชาย ปรีชาศิลปกุล

“ปี๊บถือเป็นจุดริเริ่มที่ดีที่ทำให้แวดวงนักวิชาการมหาวิทยาลัยผู้ชอบเข้าไปมีบทบาทพัฒนาประเทศร่วมกับคณะรัฐประหารได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วตนไม่ได้มีความชอบธรรมมากไปกว่านักการเมืองและควรนำเวลาที่ควบตำแหน่งไปรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทางการศึกษาทำให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยกระเตื้องขึ้นมาจะดีกว่า”

22 ก.ย.57 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการปิดกั้นการจัดงานเสวนาทางวิชาการ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1411384727