พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

มีคนกล่าวไว้ว่าหากจะปฏิรูปการเมือง ถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพจะไม่มีวันได้รับความสำเร็จเลย นั่นหมายความว่าทุกประเทศที่ต้องการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้อง ปฏิรูปกองทัพเสียก่อน
กล่าวในงานเสวนา 'กองทัพ การเมือง ประชาธิปไตย' เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 54
http://www.prachatai.com/journal/2011/02/32979