พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์

"เราจำเป็นต้องให้มีเรือดำน้ำในช่วงเวลานี้ เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ"

โฆษกกองทัพเรือ, 5 เม.ย.2560
http://prachatai.org/journal/2017/04/70913