พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"ที่ใช้มาตรา 44 ในประเทศนี้ ผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น ผมทำได้หมด ส่วนกฎหมาย อนุญาโตตุลาการ กฎหมายระหว่างประเทศ ก็ต้องสู้คดีกันไป แต่เมื่อผมใช้มาตรา 44 ผมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะคุ้มครองผม"
กล่าวถึงการใช้ ม.44 การแก้ไขปัญหาเหมืองแร่ทองคำ, 29 ส.ค. 2560
https://prachatai.org/journal/2017/08/73018